W sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo!

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy pragnie Państwo poinformować, iż rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2012/2013 odbędzie się w formie elektronicznej, w marcu br. O szczegółach dotyczących naboru, czyli terminach, kryteriach, zasadach i adresach stron internetowych zostaną Państwo powiadomieni do dnia 10. lutego 2012r.

Jasełka w świątecznym klimacie

Jasełka przygotowały klasy drugie pod kierunkiem naszego księdza. Występy wszystkim bardzo się podobały. Artyści mieli piękne stroje, ładnie deklamowali swoje role i starali się stworzyć świąteczny nastrój. Panowała wspaniała atmosfera i wszyscy śpiewaliśmy kolędy. Dziękujemy za szczere emocje i wrażenia!
 

Spotkanie ze sztuką - wernisaż prac plastycznych

24 XI 2011 r. odbył się w naszej szkole wernisaż prac plastycznych inspirowanych życiem i twórczością polskich noblistów - Czesława Miłosza oraz Marii Skłodowskiej-Curie. Impulsem dla zrealizowania tego ambitnego projektu edukacyjnego było ogłoszenie przez Sejm Polski roku 2011, rokiem wyżej wymienionych, zasłużonych rodaków. Spotkanie, zorganizowane w holu głównym szkoły, przypominało swoim przebiegiem profesjonalne wernisaże. Organizatorom uroczystości – paniom Małgorzacie Domańskiej, Bogusławie Grzywińskiej oraz Katarzynie Irzykowskiej udało się stworzyć poetycki nastrój, wypełniony artystycznym duchem.

Święto Niepodległości lekcją patriotyzmu

W tym roku Święto Odzyskania Niepodległości uczciliśmy inaczej niż zwykle. Uroczysta akademia zamieniła się we wspólne przeżywanie patriotyzmu. Uczestnikami spotkania byli uczniowie wszystkich klas zgromadzeni wokół zaaranżowanego na środku sali gimnastycznej ogniska. Śpiewali pieśni legionowe, żołnierskie, patriotyczne. Każda klasa, pod kierownictwem pani Moniki Arendarskiej, przygotowała inny utwór. Niesamowita atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym. Było podniośle, wzruszająco, a zarazem naturalnie. Śpiewali uczniowie, nauczyciele oraz przybyli na uroczystość rodzice. Miło było popatrzyć jak młode pokolenie szczerze i od serca zaangażowało się w tę lekcję patriotyzmu.

Akcja "1% dla mojej szkoły"

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” pozyskaliśmy w tym roku szkolnym kwotę 12271,30 zł za którą zakupiliśmy wyposażenie placu zabaw. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za życzliwość i wsparcie naszej placówki.

Święto Edukacji Narodowej zgodnie z tradycją

Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy jak co roku uroczystą akademią, w której uczniowie mieli okazję podziękować swoim nauczycielom za przekazywaną wiedzę, wartości oraz cierpliwość. Przygotowano recytacje, pantomimę, układy taneczne oraz recytacje skupione wokół tematu tajemniczego ogrodu, jesieni i wspomnień. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy oraz emerytowani pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 44. Wszyscy podkreślali serdeczną atmosferę panującą w naszej szkole, gratulowali sukcesów oraz tego, że budynek „Jedynki” z roku na rok pięknieje. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna uroczystość będzie równie miła a szkoła coraz bardziej nowoczesna.

Pasowanie na ucznia

12 października 2011 roku odbyło się uroczyste pasowanie tegorocznych pierwszoklasistów.Nowi uczniowie złożyli ślubowanie, przeszli szereg prób sprawdzających ich znajomość zasad bezpieczeństwa, regulaminu szkoły oraz innych przydatnych uczniom wiadomości. Doskonale poradzili sobie z przygotowanymi przez panie wychowawczynie Annę Dąbek oraz Elżbietę Moskalik zagadkami i popisywali się żywiołowym śpiewem. Wicedyrektor szkoły Paweł Malec oficjalnie przyjął pierwszoklasistów do społeczności naszej szkoły i odtąd są pełnoprawnymi uczniami „Jedynki”. Cieszymy się bardzo i życzymy im wspaniałej nauki.

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

  „Wstawaj kolego, bo dosyć masz już wolnego!” śpiewali na uroczystej akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny uczniowie klas piątych.  Radosny gwar wypełnił opuszczony przez wakacje budynek szkoły. Wszyscy wyglądali na zadowolonych, wypoczętych i pełnych pozytywnej energii. W nowym roku szkolnym 2011/2012  życzymy całej społeczności naszej szkoły wielu sukcesów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.
Program przygotowali uczniowie klas piątych z  wychowawcami Panią Anną Stępień i Józefą Kłos.  Inaugurację uhonorowała przemówieniem Pani Dyrektor Małgorzata Darocha.

Wykaz aktualnych podręczników szkolnych na rok szkolny 2011/2012

Wykaz aktualnych podręczników na nowy rok szkolny 2011/2012 znajduje się również na stronie w zakładce Dokumenty szkolne oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.

Ogłoszenie w sprawie wynajmu sal lekcyjnych w szkole

Harmonogram wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w szkole od 01.09.2011r.