Apel do mieszkańców naszego osiedla. Zagłosujcie na Projekt nr 237

SZANOWNI PAŃSTWO!
Trwa druga edycja projektowania budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Od 27 maja częstochowianie zgłaszali propozycje zadań do realizacji w ramach środków budżetu miasta. W tym roku do rozdysponowania jest 1,1 % dochodów własnych miasta, czyli prawie 7 milionów złotych. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy sami decydują o tym na co i w jaki sposób zostaną wydane środki budżetowe.Część kwoty jest przeznaczona na zadania ogólnomiejskie, a część na zadania dzielnicowe, które dotyczą potrzeb mieszkańców dzielnic. Na zadania dzielnicy Tysiąclecie przeznaczona jest kwota 436146 zł.
Ze zgłoszonych wniosków w dzielnicy Tysiąclecie trzy dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy:
1. Budowa bieżni i skoczni w dal na boisku szkolnym – 150 000 zł (nr projektu 237)
2. Remont tarasu - widowni przy boisku szkolnym – 40 000 zł (nr projektu 297)
3. Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 – 100 000 zł (nr projektu 432)

W sierpniu tego roku w szkole oddano do użytku wielofunkcyjne boisko, z którego korzysta wielu uczniów szkoły oraz duża liczba mieszkańców dzielnicy. Jesteśmy przekonani, że budowa bieżni znakomicie uzupełniłaby sportową ofertę dla mieszkańców i poprawiłaby estetykę obiektu .
Dlatego zwracamy się do Państwa - mieszkających w dzielnicy Tysiąclecie z prośbą o oddanie głosów na budowę bieżni i skoczni w dal – numer projektu 237.
Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 02-08 listopada 2015 roku. Głosować mogą tylko raz mieszkańcy, którzy ukończyli 13 lat na trzy sposoby:
1. Poprzez Internet za pomocą aplikacji internetowej do głosowania na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl
2. Pisemnie wysyłając pocztą pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl kartę do głosowania na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (o ważności głosu decyduje data wpływu karty do urzędu)
3. W siedzibie Rady Dzielnicy – Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, ul. Księżycowa 6 w dniach: - 02-06.11.2015 (poniedziałek-piątek) w godzinach 16:00 – 18:00 oraz 07-08.11.2015 (sobota-niedziela) w godzinach 10:00 – 12:00
Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl z projektami ogólnomiejskimi i oddania głosów na wybrany przez siebie projekt.
Szczegółowe informacje oraz karty do głosowania można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Bardzo prosimy o wsparcie i zachęcenie do głosowania znajomych!