Dzień Edukacji Narodowej 2017

Dzień Edukacji Narodowej świętowaliśmy w naszej szkole 11 października. Na uroczystą akademię przybyła pani Magdalena Dębska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz, zgodnie z tradycją szkoły, jej emerytowani pracownicy.
Występ artystyczny, któremu towarzyszyła dedykacja „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…” przygotowany był z dużym rozmachem.

Na sali gimnastycznej, wśród obłoków dymu, pojawił się duch szkoły. Witał on przybyłych gości po imieniu - jak dawnych przyjaciół. Składał też, w dniu pięćdziesięciopięciolecia szkoły, najlepsze życzenia dla byłych i obecnych nauczycieli „Jedynki” . Atrakcją akademii była także bajecznie kolorowa karuzela, wokół której uczniowie odtańczyli układ choreograficzny i żywiołowo zaśpiewali piosenkę.
Na zakończenie uroczystości piękne życzenia wraz z symbolicznymi upominkami przekazał gościom i pracownikom szkoły Samorząd Uczniowski. Pani Dyrektor Małgorzata Darocha podziękowała wszystkim za przybycie oraz zaangażowanie w poparcie zadań z budżetu obywatelskiego, których realizacja przyczyniła się do modernizacji szkoły. Przekazała także życzenia z Delegatury Kuratorium Oświaty i poprosiła o zabranie głosu gości.
Po akademii zebrani nauczyciele udali się na wspólne spotkanie oraz poczęstunek. Mamy nadzieję, że już za rok znów spotkamy się w tym samym gronie.