Miesiąc dobroci dla zwierząt

5 listopada szkolne koło LOP pod kierunkiem pani Ewy Dróżdż przygotowało apel, którego głównym celem było uwrażliwienie na krzywdę i potrzeby zwierząt. Termin apelu zbiegł się z takimi ważnymi akcjami jak Dni Ochrony Przyrody, Światowy Dzień Zwierząt oraz Miesiące Dobroci dla Zwierząt. Uczestnicy apelu zapoznani zostali z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi humanitarnego traktowania zwierząt oraz działalnością ruchów i organizacji ekologicznych. Zwrócono uwagę na konieczność aktywnej pomocy zwierzętom zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym -dokarmiania ptaków, udziału w akcji Głodny Zwierzak. Dobór piosenek i zdjęć poruszył serca wszystkich uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji zwierzęta w naszej okolicy otrzymają niezbędną im pomoc.