Zapisy uczniów do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok 2013/2014

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie informuje, że jeśli Państwa dziecko objęte jest obowiązkiem szkolnym od roku szkolnego 2013/14 oraz zameldowani są Państwo w obwodzie naszej szkoły, prosimy o zapisanie dziecka do naszej placówki lub przekazanie informacji do dnia 15.04.2013 r., gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.
Informacja ta jest nam niezbędna w celu prawidłowego zaplanowania pracy szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie informuje, że jeśli Państwa dziecko objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/14 oraz zameldowani są Państwo w obwodzie naszej szkoły, prosimy o zapisanie dziecka do naszej placówki lub przekazanie informacji, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Informujemy, że do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest wyłącznie rekrutacja elektroniczna. Adres strony na której Państwo możecie dokonać elektronicznego zapisu to www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl (otwarta od 18.03.2013 roku od godziny 9.00 do 02.04.2013 roku do godziny 15.00). Prosimy o niedokonywanie prób logowania się na w/w stronie przed podanym terminem.
Informujemy również, że spoczywa na nas obowiązek dokonania zapisu elektronicznego w Państwa imieniu, jeśli wyrazicie Państwo taką wolę i wypełnicie w sekretariacie szkoły odpowiedni formularz.

Jednocześnie zapraszamy wraz z dzieckiem 06 marca o godzinie 16.30 na ,, Dzień otwarty”, podczas którego będziecie Państwo mogli bliżej poznać naszą szkołę oraz obserwować zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli. Jeśli nie będą mogli Państwo skorzystać z naszej oferty ,,Dnia otwartego” zapraszamy codziennie w godzinach 8.00 - 15.00 na rozmowę z dyrektorem oraz zapoznanie się z ofertą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą naszej placówki. Szczegółowych informacji o rekrutacji elektronicznej udziela sekretariat.