Organizacja żywienia

ORGANIZACJA ŻYWIENIA - STOŁÓWKA SZKOLNA

W miesiącu czerwcu nie będą uwzględniane zgłoszenia nieobecności na obiadach

(z uwagi na ostatni w tym roku szkolnym miesiąc żywieniowy)
Każdy obiad w dniu nieobecności dziecka będzie do odbioru, do godziny 14.00
z własnymi naczyniami w stołówce szkolnej.
 
PROSIMY O PRZEMYŚLANE WPŁATY ZA OBIADY
 

WPŁATY ZA OBIADY– miesiąc CZERWIEC 2018

14 dni x 3,00 = 42,00 zł

Forma płatności : Przelew

Termin płatności : 01 – 10. 06. 2018 r.

Żywienie od dnia 04.06 do dnia 21.06.2018 r.

Prosimy o wpłaty w podanym terminie. NIE WCZEŚNIEJ, NIE PÓŹNIEJ !

Koszt pojedynczego obiadu - 3,00 zł

WZÓR PRZELEWU :

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. CITY HANDLOWY

72 1030 1104 0000 0000 9313 8001

TYTUŁEM : WPŁATA ZA OBIADY

za miesiąc np. listopad 2017

Imię i nazwisko dziecka, klasa

np. Jan Nowak klasa III d

WPŁATY : DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA !!!

Prosimy o terminowe wpłaty i przelew podanej kwoty na dany miesiąc np. Wrzesień – 57,00 zł.

Odliczenia chorób po uzgodnieniu z intendentem.

Obiady wybierane
Osoby decydujące się na korzystanie z obiadów tylko w wybrane dni bardzo prosimy o podanie na kuchni konkretnych dat zawsze od pierwszego dnia miesiąca. Informacja ta jest niezbędna do uwzględnienia dziecka, w danym dniu do posiłku.

STOŁÓWKA SZKOLNA - ORGANIZACJA ŻYWIENIA

1. Koszt jednego obiadu wynosi 3,00 zł

2. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. CITY HANDLOWY

72 1030 1104 0000 0000 9313 8001

3. Nieobecności dzieci należy zgłaszać osobiście u intendenta lub w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie 34 361 49 71

4. ZWROT ZA OBIADY PRZYSŁUGUJE OD NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI i przechodzi na kolejny miesiąc

5. NIEOBECNOŚCI NIEZGŁOSZONE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

6. W przypadku rezygnacji z obiadów należy dokonać pisemnego zgłoszenia u intendenta lub w sekretariacie co najmniej 3 dni robocze przed końcem miesiąca
7. Obiady wydawane są w godz. 11.00 – 14.00
8. Klasa „0” korzysta z obiadów od godz. 12.00 – 12.20 pod opieką wychowawcy
9. Klasa I korzysta z obiadów w godz. 11.00 – 12.35 pod opieką wychowawcy
10. Klasy II i III przychodzą do stołówki pod opieką nauczyciela po skończonych lekcjach
11. Klasy IV – VII korzystają z obiadów po 4, 5 i 6 lekcji
12. Do stołówki dzieci wchodzą w obuwiu zmiennym, bez kurtek i tornistrów
13. W jadalni należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie, dbać o czystość
14. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać w stołówce i towarzyszyć dzieciom podczas posiłków