Konkursy

Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza wyłonić ma szkołę, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Zadaniem tworzących koło młodych naukowców z klasy Vb jest zdobywanie wiedzy o polskich wynalazcach i ich dziełach, a także przeprowadzanie eksperymentów, które udowadniają jak bardzo atrakcyjna i pasjonująca może być nauka.

Nad pracą zespołu czuwa p. Renata Szmajdzińska. W ramach koła odbyło się pierwsze spotkanie, które swoją obecnością zaszczyciła pani mgr inż. Monika Kozieł, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej Wydziału Infrastruktury i Środowiska.

Dzieląc się swoją wiedzą pani Kozieł pokazała uczestnikom zajęć, jak wybarwić bakterie z jogurtu, czy podejrzeć żywe i martwe komórki drożdży.
Całe zajęcia dały uczestnikom możliwość samodzielnej pracy i były niezwykle ciekawą lekcją chemii i mikroskopowania.

 

Konkurs historyczno-muzycznyz z okazji obchodów  Święta 3 Maja

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ze względu na przerwę w nauce, obchodziliśmy w naszej szkole nieco wcześniej. Uroczystość nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych, o których ciekawie opowiadał nauczyciel Grzegorz Basiński, stała się także okazją do przypomnienia symboli narodowych oraz tradycji i ceremoniału szkoły.

Spotkanie uświetnił występ chóru szkolnego, który przy akompaniamencie pana Jana Głowackiego wykonał piękne pieśni patriotyczne.

W drugiej części obchodów Święta Konstytucji rozegrany został międzyklasowy konkurs historyczno-muzyczny, w którym zwyciężyli reprezentanci klasy 6a w składzie: Jan Świderski, Aleksandra Toborek, Pola Bik.

 

Gratulujemy.

I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny zorganizowany w ramach działań promujących treści związane z imieniem naszej szkoły. „Nie tylko Dedal i Ikar… Zdobywamy przestworza”.

Temat tegorocznej edycji „Realizujemy marzenie Ikara”

Konkurs objęty został honorowym patronatem Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Aeroklubu Polskiego. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych noszących imię związane z lotnictwem.

 

Celem konkursu jest popularyzacja lotnictwa, jak również upowszechnianie wiedzy z dziedziny kultury i historii podboju przestworzy z uwzględnieniem wizji futurystycznych związanych z tematem. Odkrywanie talentów literackich i plastycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Ponadto doskonalenie umiejętności posługiwania się pięknem języka ojczystego i plastycznymi środkami dla wyrażenia myśli i uczuć. Pragniemy też popularyzować dziecięcą twórczość literacką i plastyczną, jak również otwierać na świat młodych twórców, rozbudzać ich marzenia, aktywność, innowacyjność i nowoczesność.

W naszej opinii konkurs daje możliwość szerokiej i twórczej interpretacji. Skłania do myślenia optymistycznego, dodaje uczniom poczucia pewności, wiary w siebie i możliwości osiągania niedoścignionego. Wzorce osobowe wybitnych naukowców i symbole kultury, począwszy od mitologicznego Ikara przez Leonardo da Vinci, braci Wright, do współczesnych kosmonautów, pilotów, sportowców lotniczych, konstruktorów, pasjonatów lotnictwa, uważamy za niezwykle porywające i rozbudzające wyobraźnię.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 23 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie. Komisja Konkursu Literackiego w składzie: Dorota Holajda - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Agnieszka Frejlich - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Bogusława Grzywińska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 30 prac z 5 szkół podstawowych, w tym 2 prace nie spełniły warunków regulaminowych. Ocenie poddano 29 prac. Przyznano I, II i dwie III nagrody oraz cztery wyróżnienia.
Z uwagi na szczególne walory poetyckie, adekwatne dla grupy wiekowej uczestników konkursu, komisja postanowiła wyróżnić także prace z drobnymi usterkami językowymi.
Komisja Konkursu Plastycznego w składzie: Maria Drzewiecka - Akademia Jana Długosza w Częstochowie Barbara Szyc - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Małgorzata Sętowska - artysta - plastyk stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 192 prace z 14 szkół podstawowych, w tym 92 prace w kategorii klas I-III i 100 prac w kategorii klas IV-VI, z których w pierwszej grupie wiekowej 9 prac nie spełniło warunków regulaminowych, w grupie drugiej 7 prac. Ocenie poddano 176 prac i wyłoniono laureatów. W I grupie wiekowej (klasy I-III) przyznano I, II i III nagrodę oraz sześć wyróżnień. W II grupie wiekowej (klasy IV-VI) przyznano I, II i III nagrodę oraz siedem wyróżnień.
   ZAŁĄCZNIKI WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH;