Konkursy

I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny zorganizowany w ramach działań promujących treści związane z imieniem naszej szkoły. „Nie tylko Dedal i Ikar… Zdobywamy przestworza”.

Temat tegorocznej edycji „Realizujemy marzenie Ikara”

Konkurs objęty został honorowym patronatem Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Aeroklubu Polskiego. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych noszących imię związane z lotnictwem.

Celem konkursu jest popularyzacja lotnictwa, jak również upowszechnianie wiedzy z dziedziny kultury i historii podboju przestworzy z uwzględnieniem wizji futurystycznych związanych z tematem. Odkrywanie talentów literackich i plastycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Ponadto doskonalenie umiejętności posługiwania się pięknem języka ojczystego i plastycznymi środkami dla wyrażenia myśli i uczuć. Pragniemy też popularyzować dziecięcą twórczość literacką i plastyczną, jak również otwierać na świat młodych twórców, rozbudzać ich marzenia, aktywność, innowacyjność i nowoczesność.

W naszej opinii konkurs daje możliwość szerokiej i twórczej interpretacji. Skłania do myślenia optymistycznego, dodaje uczniom poczucia pewności, wiary w siebie i możliwości osiągania niedoścignionego. Wzorce osobowe wybitnych naukowców i symbole kultury, począwszy od mitologicznego Ikara przez Leonardo da Vinci, braci Wright, do współczesnych kosmonautów, pilotów, sportowców lotniczych, konstruktorów, pasjonatów lotnictwa, uważamy za niezwykle porywające i rozbudzające wyobraźnię.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 23 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie. Komisja Konkursu Literackiego w składzie: Dorota Holajda - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Agnieszka Frejlich - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Bogusława Grzywińska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 30 prac z 5 szkół podstawowych, w tym 2 prace nie spełniły warunków regulaminowych. Ocenie poddano 29 prac. Przyznano I, II i dwie III nagrody oraz cztery wyróżnienia.
Z uwagi na szczególne walory poetyckie, adekwatne dla grupy wiekowej uczestników konkursu, komisja postanowiła wyróżnić także prace z drobnymi usterkami językowymi.
Komisja Konkursu Plastycznego w składzie: Maria Drzewiecka - Akademia Jana Długosza w Częstochowie Barbara Szyc - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Małgorzata Sętowska - artysta - plastyk stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 192 prace z 14 szkół podstawowych, w tym 92 prace w kategorii klas I-III i 100 prac w kategorii klas IV-VI, z których w pierwszej grupie wiekowej 9 prac nie spełniło warunków regulaminowych, w grupie drugiej 7 prac. Ocenie poddano 176 prac i wyłoniono laureatów. W I grupie wiekowej (klasy I-III) przyznano I, II i III nagrodę oraz sześć wyróżnień. W II grupie wiekowej (klasy IV-VI) przyznano I, II i III nagrodę oraz siedem wyróżnień.
 

Raport z przeprowadzenia międzyszkolnego konkursu multimedialnego
„Polska, jakiej nie znacie!”

W miesiącach od października do grudnia roku szkolnego 2012/13 zorganizowany został konkursu „Polska, jakiej nie znacie!” skierowany do uczniów klas IV – VI z częstochowskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej wybranej krainy geograficznej Polski. Prezentacja miała przedstawiać walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne wybranej krainy Oceniana była także strona techniczna prezentacji, zastosowanie przez autora animacji, hiperłączy, ciekawej grafiki. Wpłynęło 16 prac z 6 szkół spośród, których jury w składzie mgr Józefa Kłos, mgr Renata Szmajdzińska i mgr Małgorzata Gąćkowska postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce - Michał Grygiel ze Szkoły Podstawowej nr 49, tytuł pracy Wyżyna Krakowsko – Częstochowska”, opiekun mgr Nina Tyrek
II miejsce – Weronika Wydrych ze Szkoły Podstawowej nr 49 tytuł pracy „Karpaty” oraz Tymoteusz Bajerlajn z tej samej szkoły, praca pod tytułem „ Beskid Sądecki”, opiekun mgr Nina Tyrek.
III miejsce – Marta Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 31, tytuł pracy „ Pojezierze Pomorskie”, opiekun mgr Małgorzata Prauzner oraz Karolina Kołodziejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 42, tytuł pracy „Pojezierze Suwalskie”, opiekun mgr Danuta Staniec i mgr Łukasz Kukuła.

Laureaci konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy i nagrody w dniu 23 stycznia podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs „Polska, jakiej nie znacie!” oraz konkurs plastyczny współorganizowany z PTTK oddział Regionalny pt. „ Cztery pory roku w górach”. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w przedstawieniu ekologicznym „Zielona Droga”, którego ważną częścią były piosenki harcerskie wykonane przez uczniów, pod kierunkiem mgr Moniki Arendarskiej. Wyróżnione prace plastyczne nadesłane na konkurs zostały zaprezentowane w szkolnej galerii. Wśród nagrodzonych prac znalazła się praca uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 Natalii Królak, która zajęła I miejsce w kategorii klas 0 – IV oraz praca Natalii Szymczyk, która zdobyła I miejsce w kategorii klas V – VI.

KONKURS INTERDYSCYPLINARNY
 

10 stycznia 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie odbył się II etap Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego z Elementami Historii. W konkursie uczestniczyli uczniowie z Częstochowy i okolicznych miejscowości, w sumie 28 uczniów. Przewodniczącą konkursu była Katarzyna Irzykowska, nauczyciel języka polskiego. Rywalizacja trwała 90 minut. Po jej zakończeniu komisja składająca się z 5 osób sprawdziła prace. Wyłoniła 3 uczniów, którzy zakwalifikowali się do dalszej rywalizacji - konkurs wojewódzki. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy, a zwycięzcom sukcesów w następnych etapach.

Z naszej szkoły Julia Skwara  z  klasy 6b zakwalifikowała się do II etapu.

KONKURSY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

5 listopada 2010 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski konkurs „Test Matematyka Plus”. Szesnastu uczestników z klas III -VI rozwiązywało test złożony z zadań zamkniętych. Laureatem z wyróżnieniem i maksymalną liczbą punktów został Jakub Nabrdalik z klasy 6a.
 
24 listopada 2010 roku dwudziestu dwóch uczniów z klas III – VI  wzięło udział w drugim z konkursów ogólnopolskich  organizowanych w SP1 pod nazwą „Alfik matematyczny”.
Najlepszy wynik w szkole i 16 miejsce w województwie uzyskał Jakub Nabrdalik z klasy 6a.

 
9 grudnia 2010 roku czworo uczniów z klas szóstych uczestniczyło w Szkole Podstawowej Nr 40 w Międzyszkolnym konkursie „Mistrz sudoku”.
III miejsce zajął Adrian Zarycki z klasy 6b.
Wyróżnienie otrzymała Kamila Szuszkiewicz z klasy 6a.

 
26 listopada w SSP Nr 1 w konkursie międzyszkolnym „Matematyczne łamanie głowy” uczestniczyło dwóch uczniów z klas piątych. Michał Maras  z klasy 5b zajął III miejsce.
 
17 marca 2011 roku uczniowie kolejny raz zmierzą się z zadaniami matematycznymi w europejskim konkursie Kangur.
 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody
 
I etap szkolny 4 listopada 2010
II etap powiatowy 10 stycznia 2011
III etap wojewódzki 16 lutego 2011
 
Do drugiego i trzeciego etapu zakwalifikowali się Jakub Nabrdalik z klasy 6a oraz Adrian Zarycki z klasy 6b.

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas IV-VI brali udział w trzech szkolnych konkursach z języka angielskiego. Pierwszy konkurs pt. „Hallowen mask” miał miejsce w październiku, a jego laureatkami zostały:

I miejsce Julia Łysik kl.IV a
II miejsce Julia Trzepizur kl.IV a
III miejsce Marta Jurek kl.IV a

Również w październiku uczniowie klas VI wzięli udział w Szkolnej Olimpiadzie z Języka Angielskiego. Największą wiedzą wykazał się uczeń klasy VI a -Jakub Nabrdalik. Miejsce II zajął uczeń klasy VI b Adrian Zarycki  a miejsce III uczennica klasy VI b Julia Skwara.

W grudniu został zorganizowany konkurs pt.,,A laterr to Santa Claus”. Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja napisał uczeń klasy V b Michał Maras. Uczeń klasy IV b Michał Borkenhagen zajął miejsce II, a Sandra Kierasińska uczennica klasy V b zajęła III miejsce. Uczniowie naszej szkoły brali także udział w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego pt. „The Master of English Grammar’’ zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 40. Uczeń klasy VI b Adrian Zarycki zdobył w tym konkursie wyróżnienie.
Celem konkursów z języka angielskiego jest kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez zabawę, przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka oraz rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

KONKURS RECYTATORSKI

14 grudnia 2010 roku o godzinie 13.30 odbył się konkurs recytatorski „Boże Narodzenie w poezji polskiej”. W recytacji uczestniczyli uczniowie klas IV-VI SP1. Artyści prezentowali bardzo wysoki poziom. Zaprezentowali różnorodny repertuar. Zwyciężyli:
I miejsce- Olga Szafer- kl.IVa
II miejsce- Marcin Owczarek- kl.VIb
III miejsce- Karolina Jończyk- kl.IVa

Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor podczas uroczystego, świątecznego apelu. Konkurs organizowały: K. Irzykowska i A. Możdżeń.

Aktualne konkursy międzyszkolne: