Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w nowym roku szkolnym 2016/2017

Proszę zapoznać się z aktualną ofertą zajęć dodatkowych w naszej szkole.
Są one zamieszczone w załączniku na dole strony.

=============================================================

KOŁO HISTORYCZNE 2016-2017

W sobotę 4 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie wzięli udział w pieszej wycieczce "Śladami Władysława Biegańskiego w Częstochowie". Wycieczka została przeprowadzona w ramach zajęć koła historycznego z okazji "Roku Władysława Biegańskiego". Odwiedziliśmy miejsca związane z działalnością W. Biegańskiego w naszym mieście: Dworzec PKP Częstochowa Główna i  pomnik doktora, dom w którym mieszkał, "ławeczkę Biegańskiego" obok dawnego szpitala gdzie pracował.
Opiekunem wycieczki był Grzegorz Basiński - nauczyciel historii.

W dniu 18 marca 2017 r. uczniowie koła historycznego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy uczestniczyli w wycieczce do Rezerwatu Archeologicznego na Rakowie. Uczniowie mogli zapoznać się z zabytkami życia codziennego i zwyczajami grzebania zmarłych w kulturze łużyckiej, której cmentarzysko odkryto w naszym mieście w latach 50 - ych XX wieku.
Opiekunem wycieczki był Grzegorz Basiński - nauczyciel historii.

KOŁO HISTORYCZNE 2015-2016

Koło historyczne W sobotę 24 września 2016 r., uczniowie klas: IV - VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. "Zdobywców Przestworzy" w Częstochowie, w ramach zajęć koła historii regionalnej zwiedzali Muzeum Żydów Częstochowskich na ul. Katedralnej 8. Organizatorem wyjścia był Grzegorz Basiński - nauczyciel historii. Na zdjęciu widzimy uczestników wycieczki przed rekonstrukcją wnętrza Starej Synagogi w Częstochowie na ul. Mirowskiej.

W sobotę 10.10.2015 r. w ramach zajęć Koła historycznego uczniowie kl. V - VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie uczestniczyli w wycieczce pieszej na Cmentarz Żydowski w Częstochowie - Kirekowie. Uczestnicy rajdu na miejscu mogli zapoznać się z żydowskimi obyczajami związanymi z pochowaniem zmarłych, z historią samego cmetarza oraz z postaciami częstochowskich Żydów spoczywających na tej nekropolii - na przykład Nahumem Aschem - ostatnim rabinem Częstochowy, miejscami martyrologii Żydów częstochowskich czasów II wojny światowej.

 

W dniu 19.09. 2015. członkowie Koła historycznego nasze szkoły wzięli udział w rajdzie pieszym do Olsztyna, w którym zwiedzaliśmy Cmentarz Wojenny lat 1939- 1945, ruiny zamku olsztyńskiego oraz kamieniołom Kielnik. Organizatorem wycieczek był opiekun koła – Grzegorz Basiński - nauczyciel historii.