Grono pedagogiczne

Lista nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
 

 1. Basiński Grzegorz - nauczyciel historii
 2. Czerwień Lidia - nauczyciel religii, logopeda
 3. Darocha Małgorzata - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Dąbek Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Dróżdż Ewa - nauczyciel przyrody i terapii pedagogicznej
 6. Dudek Wojciech - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 7. Dureczek Kinga - nauczyciel j. angielskiego
 8. Frankowicz-Ciura Karolina - wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel j. angielskiego
 9. Gąćkowska Małgorzata - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych
 10. Głowacki Jan - nauczyciel muzyki
 11. Grabara Elżbieta - nauczyciel matematyki
 12. Grzywińska Bogusława - bibliotekarz, logopeda
 13. Irzykowska Katarzyna - nauczyciel j. polskiego
 14. Kacperczyk Maria- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 15. Kałafut Eliza - nauczyciel plastyki
 16. Karoń Renata - nauczyciel j. polskiego
 17. Kić Magdalena - nauczyciel j. niemieckiego
 18. Koj Alicja - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 19. Konieczna Kinga - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 20. Krawczyk Sylwia - nauczyciel chemii
 21. Kuśnierczyk Katarzyna - pedagog szkolny
 22. Limbach Iwona - nauczyciel wychowania fizycznego
 23. Majchrzak Anna - nauczyciel matematyki
 24. Malec Paweł - zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 25. Mączka Tomasz - nauczyciel geografii
 26. Michalska Anna - nauczyciel j. angielskiego
 27. Moskalik Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 28. Możdżeń Aleksandra - nauczyciel j. polskiego i etyki
 29. Nykiś Aleksandra - nauczyciel zajęć technicznych
 30. Pięta Katarzyna - nauczyciel wspierający,
 31. Raźniak Aleksandra - nauczyciel j. angielskiego
 32. Rogala Jadwiga - wychowawca świetlicy szkolnej
 33. Sobieraj Kamila - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 34. Sroka Joanna - nauczyciel wspierający
 35. Stępień Anna - nauczyciel wychowania fizycznego
 36. Szmajdzińska Renata - nauczyciel biologii i przyrody
 37. Ks. Śleziak Stanisław - nauczyciel religii
 38. Walczak Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki
 39. Wieczorek Agnieszka - nauczyciel fizyki
 40. Wieczorkiewicz Beata - nauczyciel oddziału przedszkolnego
 41. Zarychta Marta - nauczyciel matematyki

 
Pracownicy administracji:
  1. Młodkowska Anna - sekretariat szkolny