Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Zdobywców Przestworzy
UL. KSIĘŻYCOWA 6 
42-211 CZĘSTOCHOWA
tel./fax 34-3614971

e-mail: sp01@edukacja.czestochowa.pl

Projekty i innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikowaliśmy się do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w wybranych formach wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Nabór na stanowiska nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent!"

Nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent!" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Jedynka pod prądem! Pierwszy teledysk w naszej szkole

Pierwszy teledysk zespołu Jedynka Pod Prądem.
Premiera 26 kwietnia 2019 roku

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII !!! REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
https://slaskie.edu.com.pl/
Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.

Rozpoczynamy zajęcia w szkole z dniem 26 kwietnia (piątek) 2019 r.

Ogłoszenie!
W związku z decyzją zawieszenia strajku nauczycieli, informujemy że od 26 kwietnia 2019 r. (od piątku) zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.

Jest to decyzja Komitetu Strajkowego w naszej szkole z ostatniej chwili tj. godziny 17.00 Przepraszamy za podanie wcześniej informacji, że zajęcia zostaną wznowione od poniedziałku 27.05.2019 r.
Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie.

Ważne dla ósmoklasistów!!!

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.
Proszę zapoznać się ze szczegółami o jego przebiegu na Dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Uwaga! Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2019!

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019