Stypendia szkolne na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w dniu 02.09.2019 r. w godzinach:

klasy I-III o godzinie 9.00
klasy IV-VIII o godzinie 11.00

Prosimy o zapoznanie się z ofertą indywidualnego ubezpieczenia swojego dziecka w nowym roku szkolnym.

Nabór na stanowiska nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent!"

Nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent!" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Jedynka pod prądem! Pierwszy teledysk w naszej szkole

Pierwszy teledysk zespołu Jedynka Pod Prądem.
Premiera 26 kwietnia 2019 roku

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII !!! REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
https://slaskie.edu.com.pl/
Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.

Rozpoczynamy zajęcia w szkole z dniem 26 kwietnia (piątek) 2019 r.

Ogłoszenie!
W związku z decyzją zawieszenia strajku nauczycieli, informujemy że od 26 kwietnia 2019 r. (od piątku) zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.

Jest to decyzja Komitetu Strajkowego w naszej szkole z ostatniej chwili tj. godziny 17.00 Przepraszamy za podanie wcześniej informacji, że zajęcia zostaną wznowione od poniedziałku 27.05.2019 r.
Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie.

Ważne dla ósmoklasistów!!!

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.
Proszę zapoznać się ze szczegółami o jego przebiegu na Dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Uwaga! Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2019!

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019