UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII !!! REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
https://slaskie.edu.com.pl/
Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.

Rozpoczynamy zajęcia w szkole z dniem 26 kwietnia (piątek) 2019 r.

Ogłoszenie!
W związku z decyzją zawieszenia strajku nauczycieli, informujemy że od 26 kwietnia 2019 r. (od piątku) zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.

Jest to decyzja Komitetu Strajkowego w naszej szkole z ostatniej chwili tj. godziny 17.00 Przepraszamy za podanie wcześniej informacji, że zajęcia zostaną wznowione od poniedziałku 27.05.2019 r.
Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie.

Ważne dla ósmoklasistów!!!

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.
Proszę zapoznać się ze szczegółami o jego przebiegu na Dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Uwaga! Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2019!

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Euroweek 2019

POZNAJEMY NOWE KULTURY I ĆWICZYMY JĘZYK ANGIELSKI – EUROWEEK 2019!

Zaraz po feriach grupa uczniów z klas 7 i 8 brała udział w wyjeździe językowym Euroweek w Międzygórzu na Ziemi Kłodzkiej.

Uwaga ósmoklasiści!!! Wybieram zawód dla siebie! Informator o szkolnictwie branżowym dla uczniów

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie". Jest to informator o szkolnictwie branżowym z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020.
Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.
Proszę odwiedźcie koniecznie wskazaną stronę wyszukiwarki,
link: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa od 11.03.2019 r. do 25.03.2019 r. godz. 15:00.
Poniżej link do strony zawierającej wszelkie informacje na ten temat:
http://www.czestochowa.pl/page/5420,rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialo...

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

Rekrutacja do klas pierwszych trwa od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. godz. 15:00.
Poniżej link do strony zawierającej wszelkie informacje na ten temat:
http://www.czestochowa.pl/page/5503,nabor-do-klas-i-publicznych-szkol-po...