Bezpieczeństwo w szkole

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie naszej szkoły.