Projekty i innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikowaliśmy się do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w wybranych formach wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.
Realizujemy innowacyjny projekt edukacyjny "Teatralnym szlakiem przez Jurę" oraz "Szkoła pod gwiazdami".
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych projektów edukacyjnych 2017/2018

Reforma edukacji   http://reformaedukacji.men.gov.pl
 specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.