Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

Nowy rok szkolny 20010/2011 powitaliśmy w gorących rytmach tańca w wykonaniu zespołu artystycznego „Jedynka” oraz uczniów klas szóstych. Były wiersze, wierszyki o minionych wakacjach oraz teksty na wesoło o szkole, nauce, niesfornych uczniach i ich „męce” szkolnej. Inaugurację uhonorowała przecięciem wstęgi Pani Dyrektor Małgorzata Darocha. Zabierając głos powitała nas serdecznie, a w szczególności nowych uczniów naszej szkoły.

Dowiedzieliśmy się o remontach w szkole, ale przede wszystkim o ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, w których będziemy uczestniczyć w ramach realizacji nowych projektów edukacyjnych w naszej szkole. Toteż w optymistycznych nastrojach udaliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami. Żegnajcie wakacje!