IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY „ARS ASTRONOMICA”

Astronomia Nova ogłasza IX Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica".
Współorganizatorami konkursu są: Planetarium Katedry Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej, Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-202 Częstochowa.

Koordynatorem konkursu jest mgr inż. Marek Nowak (Astronomia Nova, Planetarium Katedry Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie) Tel 533 946 576, m.nowak@ujd.edu.pl

Konkurs kierowany jest do uczniów i młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników.
Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne i fotograficzne związane z astronomią.
Technika prac plastycznych dowolna (prace płaskie lub przestrzenne). Max. rozmiar prac plastycznych musi zmieścić się w sześcianie o boku 70 cm. Fotografie w rozmiarach: 30x30, 30x40, 30x45 cm.

Prace należy opisać wg wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły,adres poczty elektronicznej i dostarczyć wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 15:00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy ul. Księżycowa 6 42-211 Częstochowa z dopiskiem- IX Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica".

Nadesłane prace przechodzą na własność Astronomii Novej i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu i czasie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2019 r.
W skład komisji konkursowej wejdą organizatorzy, którzy mają prawo zaprosić do komisji artystów plastyków dla pełniejszej oceny nadesłanych prac. Organizatorzy mają prawo dokonać podziału na grupy wiekowe autorów i przyznanie nagród oraz wyróżnień dla poszczególnych grup osobno.
Rozdanie nagród nastąpi do 15 grudnia 2019 r. Informacja o terminie i miejscu rozdania nagród zostanie przekazana do szkół laureatów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.