Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 25 maja umożliwiamy uczniom klas VIII udział w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły (grupowych i indywidualnych). Natomiast od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV- VIII.

Konsultacje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Opracowaliśmy procedury z którymi należy się koniecznie zapoznać:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników,
• Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19,
• Procedura udziału ucznia w konsultacjach z nauczycielem,
• Procedura wypożyczania / zwrotu książek do biblioteki szkolnej.

Uczeń zobowiązany jest podczas pierwszego przyjścia na konsultacje do przekazania pisemnego oświadczenia rodzica zawierającego niezbędne informacje – zgodę na udział w konsultacjach (bez zgody rodziców uczeń nie będzie uczestniczył w konsultacjach).
Zgoda może być napisana odręcznie, ale musi zawierać wszystkie zapisy podane we wzorze.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy, procedury i wzór oświadczenia rodziców: