Program Miasta Częstochowy nt. "Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018"

W związku z realizacją Programu Polityki Zdrowotnej nt. "Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” realizowany w 2017 roku, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) w Częstochowie Prezydent Miasta zaprasza uczniów do udziału w programie.
W programie w 2017 roku może uczestniczyć tylko 235 uczniów. W ciągu 3 tygodni zakwalifikowano do części konsultacyjno- diagnostycznej już 60 uczniów.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi zawartymi w załącznikach: