REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych.

Pragniemy Państwa poinformować, że wszystkie dzieci zgłoszone do pierwszej klasy z obwodu naszej szkoły są przyjęte.

W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

Rodzice, którzy nie posiadają danych dostępowych (login, hasło) proszę skorzystać z opcji "Nie pamięta hasła", a jeśli problem z logowaniem będzie nadal występował, szkoła może podać login i zmienić hasło (Dane identyfikacyjne kandydata).

Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj.
- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści:
"Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"
lub
- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).