Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych. 
Zgłoszenia należy dokonać w terminie: 20.04. - 12.05.2017 r.  w godzinach 9.00 -15.00
Link dla kandydatów:
http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl
Mogą Państwo również wypełnić wniosek w sekretariacie naszej szkoły.