Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona jak dotychczas z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów spoza obwodu danej szkoły będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego i rozpocznie się w również w kwietniu br..

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły.
Ww. termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wynika z aktualnie trwających prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek.