Rekrutacja uzupełniająca - nabór nauczycieli dot. projektu "Odkryj w sobie talent"

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!” zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1
Nabór uzupełniający trwa od 03.09.2019r. do 17.09.2019r.