Stypendium i zasiłek w roku szkolnym 20018/2019

Proszę o zapoznanie się z informacjami o stypendium i zasiłku w roku szkolnym 2018/2019Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie.
Termin składania wniosków upływa z dniem 10 września. Wnioski o stypendium szkolne wraz z niezbędną dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej dostępne są w załącznikach oraz u pedagoga szkolnego.