Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z istniejącą pandemiczną sytuacją rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na innych zasadach niż zwykle.
Poszczególne klasy zaczynają rok szkolny o następujących godzinach:

9.00 - klasy drugie w swoich salach lekcyjnych (2a w sali 45, 2b w sali 40) 
10.00 - klasy trzecie (3a w sali 37, 3b w sali 41, 3c w sali 49)
11.00 - klasy pierwsze - krótkie rozpoczęcie w sali gimnastycznej, po którym wraz z wychowawcami udają się do swoich sal (1a sala 46, 1b sala 50)
===========================================
10.00 - klasy czwarte, krótkie rozpoczęcie w sali gimnastycznej, po którym wraz z wychowawcami uczniowie udają się do swoich sal (4a sala 25, 4b sala 5)
8.00 - klasy ósme i klasa 5a (8a sala 26, 8b sala 34, 5a sala 35)
8.30 - klasy siódme (7a sala 4, 7b sala 12, 7c sala 31, 7d sala 13)
9.00 - klasy szóste ( 6a sala 30, 6b sala 31, 6c sala 29, 6d sala 26)

Uczniowie po godzinie wychowawczej, zapoznaniu się z planem lekcyjnym oraz z zasadami postępowania podczas pobytu w szkole opuszczają budynek i udają się do domów.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z koncepcją pracy szkoły obowiązującą od 1 września 2020 r.