Rozstrzygnięcie XVII Powiatowego Konkursu Przyrodniczo–Plastycznego „Nasza Jura–niezwykłe miejsca na jurajskim szlaku”

W dniu 20 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie komisji XVII Powiatowego Konkursu Przyrodniczo - Plastycznego „Nasza Jura – niezwykłe miejsca na jurajskim szlaku” zorganizowanego przez Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Częstochowie im. Zdobywców Przestworzy.

Skład komisji konkursowej :
1. p. mgr Beata Pusz: prezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie
2. p. mgr Eliza Kałafut: nauczyciel plastyki w SP nr 1 w Cz-wie
3. p. mgr Ewa Drożdż: nauczyciel biologii w SP nr 1 w Cz-wie
4. p. mgr Elżbieta Moskalik: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 1 w Cz-wie

Na konkurs wpłynęło 115 prac z 12 Szkół Podstawowych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego w kategoriach klas I – III oraz klas IV – VIII . Komisja oceniła prace wg kryteriów: właściwe ujęcie tematu, technikę wykonania prac, wymiary, umiejętności dostrzegania w najbliższym otoczeniu ciekawych, niezwykłych miejsc związanych z Jurą Krakowsko – Częstochowską, wartych zobaczenia i zwiedzenia oraz wiedzę na temat roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej Jury - opis zgodny z tematem konkursu.

Sponsorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie oraz Rada Rodziców SP nr 1 w Częstochowie.
Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą w pokonkursowych wystawach promując ideę konkursu „Nasza Jura” i działań LOP.

Ze względu na rygor sanitarny nie odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu.
Dyplomy i nagrody będą do odbioru w sekretariacie szkoły uczestnika po 15 maja 2021 r.
Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie LOP i SP1