Szkolny Dzień Ziemi 2017 z eksperymentami

Dnia 19 kwietnia 2017 roku uczniowie klas V a i V b przygotowali dla swoich młodszych kolegów z klas III a, III b, III c, III d, IV a, IV b Eksperymentalny Dzień Ziemi. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie nauk przyrodniczych, poznawania świata przez doświadczanie, rozszerzenie wiadomości o otaczającym nas świecie, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, integracja uczniów z klas równoległych, promocja wartościowych, bezpiecznych stron internetowych, kształtowanie postaw prospołecznych.

Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć doświadczenia dotyczące magnetyzmu, właściwości gazów, przewodnictwa elektrycznego, sił powodujących wybuchy wulkanów, napięcia powierzchniowego cieczy w kolorowym mleku.
Po każdej prezentacji doświadczeń młodsi koledzy mogli samodzielnie wypróbować niektóre doświadczenia. Z zapałem sprawdzali jak płynie prąd i jakie materiały przewodzą prąd, czy uda im się pokonać magnetyczny labirynt lub złowić magnetyczną rybkę.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy obejrzeli film – pokaz eksperymentów zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Być jak Ignacy”, którego zasadniczym celem było powołanie w szkołach kół naukowych w ramach których dzieci mogły poznawać polskie osiągnięcia naukowe oraz poprzez zabawę badać otaczającą rzeczywistość.

Uczestnicy Dnia Ziemi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz klasowy zestaw do wspólnego wysiania nasion maciejki. To działanie miało przypomnieć o znaczeniu i potrzebie zachowania bioróżnorodności w świecie przyrody, jako najważniejszego bogactwa naszej planety. Jest to także nawiązanie do tegorocznego hasła obchodów Dnia Ziemi na świecie.

Uczniowie otrzymali również fragmenty kodeksu ekologa, aby móc po powrocie do klasy złożyć go w całość i rozpocząć dyskusję o tym jak sami dbają o środowisko, czy pamiętają wykonując codzienne czynności o oszczędzaniu surowców naturalnych.
Ten dzień dostarczył uczniom wielu wrażeń, pobudził ich zainteresowania przyrodnicze, przyczynił się do wspólnego integrującego działania.
Nad przygotowaniem i wykonaniem doświadczeń czuwały panie Renata Szmajdzińska i Ewa Dróżdż.