Uwaga ósmoklasiści!!! Wybieram zawód dla siebie! Informator o szkolnictwie branżowym dla uczniów

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie". Jest to informator o szkolnictwie branżowym z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020.
Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.
Proszę odwiedźcie koniecznie wskazaną stronę wyszukiwarki,
link: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Strona skierowana jest do uczniów planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach.