Warsztaty architektoniczno-budowlane "Dom moich marzeń" - nabór do projektu

HARMONOGRAM REKRUTACJI
26.09.2019 r. – rozpoczęcie rekrutacji
26.09.2019 r. - 7.10.2019 r. – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
9.10.2019 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych; wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani mailowo o wynikach
10.10.2019 r. – 16.10.2019 r. – przyjmowanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (załączniki nr 2 i 3)
17.10.2019 r. – ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników warsztatów; wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani mailowo o wynikach
18.10.2019 r. – 24.10.2019 r. – przyjmowanie wypełnionych dokumentów potwierdzających uczestnictwo (załączniki nr 4,5,6)
31.10.2019 r. – zakończenie procesu rekrutacyjnego.
Formularze zgłoszeniowe oraz zapisy na warsztaty u p. Elizy Kałafut
Zgodnie z zasadami umieszczania barw Rzeczpospolitej Polskiej na drukach i formularzach, wszystkie załączniki należy wydrukować w wersji pełnokolorowej.

OPIS WARSZTATÓW
Warsztaty architektoniczno-budowlane skierowane są dla uczniów klas 4-7.
Celem warsztatów jest rozbudzenie w uczestnikach kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie, a także chęci pogłębiania zdobytej na warsztatach wiedzy z zakresu budownictwa i architektury.
W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:
- roli i funkcji pomieszczeń w budynkach,
- projektowania wnętrz,
- elementów grafiki komputerowej w projektowaniu,
- podstawowych materiałów budowlanych.

Warsztaty składają się z części:
a) teoretycznej – w formie wykładu wprowadzającego z zakresu budownictwa i architektury,
b) praktycznej – rysunek odręczny, modelowanie komputerowe, tworzenie form przestrzennych oraz wykonanie próbek betonowych.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach dydaktycznych oraz w Laboratorium Materiałów Budowlanych i Laboratorium Grafiki Komputerowej. Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, specjalizujący się w wybranych zakresach tematyki warsztatów.
Etapem końcowym warsztatów będzie wykonanie makiety wybranego pomieszczenia w Domu Marzeń. Po zakończeniu warsztatów zostanie zorganizowana wystawa prac uczestników warsztatów.
Warsztaty obejmują cykl 4-godzinnych spotkań w 3 terminach.
Terminy zajęć:
1. 9 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 9:00-12:30
2. 15 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 15:00-18:30
3. 30 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 9:00-12:30.

Organizator warsztatów zapewnia wszystkie materiały rysunkowe, papiernicze i plastyczne potrzebne do realizacji zajęć. Każdy uczestnik otrzyma także odzież ochronną, potrzebną do pracy w Laboratorium Materiałów Budowlanych. Na każde spotkanie zapewniony zostanie catering dla Uczestników. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji dostępne jest na stronie: https://bud.pcz.pl/dom-moich-marzen
Organizatorzy warsztatów:
Kierownik Projektu: dr inż. Jacek Nawrot +48 343 250 952 jacek.nawrot@pcz.pl
Zastępca Kierownika: mgr inż. Marta Pomada +48 343 250 944 marta.pomada@pcz.pl