Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Niniejszym przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 postanowiliśmy wspólnie z Radą Rodziców nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Ubezpieczenie zawarte w ubiegłym roku szkolnym z firmą InterRisk obowiązuje do 31.08.2018r. To Państwo zadecydujecie czy i w jakiej firmie ubezpieczyć swoje dziecko.
W załączeniu zamieszczamy oferty dwóch firm, które przesłały do nas swoje propozycje. Pozwalają one ubezpieczyć dzieci indywidualnie i na warunkach, które uznacie Państwo za najkorzystniejsze. Ofertę złożyła firma AXA oraz InterRisk.

ZAKUPU POLISY NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2018, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA. OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.