Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Zdobywców Przestworzy
UL. KSIĘŻYCOWA 6 
42-202 CZĘSTOCHOWA
tel./fax 34-3614971        
e-mail: sp01@edukacja.czestochowa.pl

konto Rady Rodziców 58 1020 1664 0000 3202 0560 5623

Nowoczesna szkoła - ucząca twórczego myślenia, rozbudzająca wyobraźnię, wspierająca wszechstronny rozwój, rozwijająca zainteresowania, promująca talenty, realizująca potrzeby uczniów i ich rodziców.