Wyniki rekrutacji uczniów do klas pierwszych w nowym roku szkolnym 2020/2021

Uwaga!
Wszystkie dzieci z obwodu naszej szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej w nowym roku szkolnym 2020/2021

Dzieci przyjęte do szkoły spoza obwodu  - załącznik