Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole

Szanowni Państwo,
Od dnia 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole.
W przypadku braku możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem w dniach 12 i 13 marca będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy szkoły. 
Od dnia 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta dla wszystkich uczniów.

(NA POTRZEBY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SEKRETARIAT BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH URZĘDOWANIA)

Prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi informacjami na stronie szkoły lub pod adresem:  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

 

DYREKTOR SZKOŁY