Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku 2020/2021
 
01.09.2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2020 r.-31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
01.02.-14.02.2021 r. Ferie zimowe
01.04 -06.04. 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
------------------------ ---------------------
25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze):

12.11.2020 r. (czwartek)

13.11.2020 r. (piątek)

04.01.2021 - 05.01.2021 r. (poniedziałek, wtorek)

25.05. - 27.05.2021 r. - egzaminy klas VIII;

04.06.2021 r. (piątek)
-------------------------------------------------------------------------------------
Zebrania rodziców

Środy, godz. 17.00  - klasy I -VIII

i konsultacje indywidualne z nauczycielami ( środy, godz.17.00 - 18.00)


 

16.09.2020 r. (środa)
 

zebrania rodziców
 

18.11.2020 r. (środa)
 
zebrania rodziców
27.01.2021 r. (środa)
zebrania rodziców
 

14.04.2021 r. (środa)
 

zebrania rodziców
 

21.10.2020 r. (środa)

19.05.2021 r. (środa)
 

konsultacje indywidualne