Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku 2018/2019
 
03.09.2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2018 r.-31.12.2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
11.02.-24.02.2019 r. Ferie zimowe
18.04 -23.04. 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
01.05. - 05.05.2019 r.  Przerwa świąteczna
21.06.2019 r. Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze):
02.11.2018 r. (piątek) 
15.04.-17.04.2019 r. - egzaminy klas VIII;
02.05.2018 r. (czwartek)
-------------------------------------------------------------------------------------
Zebrania rodziców

Środy, godz. 17.00  - klasy IV-VIII

Czwartki, godz. 17.00 - klasy 0-III

i konsultacje indywidualne z nauczycielami ( środy, godz.17.00 - 18.00)


 

21.11.2018 r. (środa)

22.11.2018 r. (czwartek)
 

zebrania rodziców

17.10.2018 r. (środa)

09.01.2019 r. (środa)
 

konsultacje indywidualne
06.02.2019 r. (środa)

07.02.2019 r. (czwartek)

zebrania rodziców

 


10.04.2019 r. (środa)

11.04.2019 r. (czwartek)
 

zebrania rodziców

15.05.2019 r. (tylko klasy IV-VIII)

22.05.2019 r. (tylko klasy 0-III)
 

konsultacje indywidualne