FILMOTEKA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI

Ogłoszenie 

Proszę zapoznać się z biuletynem dla rodziców pt. "Bliżej siebie, dalej od narkotyków. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem".
Załączniki na dole strony.

Ogłoszenie 

Proszę zapoznać się z poradnikiem dotyczącym samobójstw dzieci i młodzieży oraz ze spisem instytucji, które świadczą fachową pomoc w tym zakresie.
Załączniki na dole strony.

Ogłoszenie 

Proszę zapoznać się z informacjami na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A skierowanymi do rodziców od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.
Załączniki w dole strony.

Ogłoszenie 

W związku z realizacją Programu Polityki Zdrowotnej nt. "Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” realizowany w 2017 roku, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) w Częstochowie Prezydent Miasta  Częstochowy zaprasza uczniów do udziału w programie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi zawartymi w załącznikach zamieszczonych na dole strony.

POMOC PRZEDMEDYCZNA - zapoznajmy się z filmami z portalu www.szkolenia-bhp24.pl Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

BEZPIECZNY INTERNET - ZAPOZNAJ SIĘ ZE STRONAMI: www.sieciaki.pl http://www.321internet.pl https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia" http://cybernauci.edu.pl. Jest to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. http://fdds.pl/ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów i profesjonalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, rozwoju umiejętności reagowania na zagrożenia, wzmacniania kompetencji wychowawczych, podejmowania interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci. Przygotowane przez Fundację narzędzia edukacyjne (scenariusze zajęć, kursy e-learning) oraz informacje o szkoleniach dla profesjonalistów dostępne są na platformie edukacyjnej pod adresem https://www.edukacja.fdds.pl https://fundacja.orange.pl/kurs Kurs dla rodziców o bezpieczeństwie w sieci Internetu online Fundacji Orange, multimedia Załączniki: Przewodnik dla rodziców - Bezpieczne media, pokazuje jak bezpiecznie wprowadzać dziecko w świat Internetu, telewizji i telefonu. Pozwala zrozumieć możliwości i sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii. Zapraszamy do lektury!