Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2010

Proszę zapoznać się z informacjami na temat rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020