Absolwenci naszej szkoły

Drodzy Absolwenci naszej szkoły interesujemy się Waszymi losami, sukcesami i prosimy o kontakt email-owy na adres naszej szkoły sp01@edukacja.czestochowa.pl
Piszcie do nas, a z dumą będziemy umieszczać wasze nazwiska na liście naszych Absolwentów oraz krótkie informacje o Was.


Zapraszamy do zapoznania się z działaniami i osiągnięciami naszych absolwentów

Nasza Szkoła prowadzi systematyczne wpisy do księgi uczniów, zawierające informacje, które gimnazjum wybierają absolwenci. Jest to pierwsze narzędzie pozwalające śledzić ich dalsze losy. Kolejne informacje uzyskuje się bezpośrednio od samych absolwentów, którzy przychodzą do szkoły po to, by odwiedzić nauczycieli, powspominać dawne lata, zobaczyć, jakie zaszły w szkole zmiany.
Szkoła stara się nawiązać współpracę ze swymi absolwentami. Byli uczniowie często angażują się w imprezy szkolne oraz te organizowane na rzecz środowiska lokalnego. Pomagają podczas festynów, akademii, jubileuszy, czy innych uroczystości. Stanowi to dla nich okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. Jest też często formą okazania wdzięczności.
Jako przykład należy wymienić udział absolwentów w jubileuszu 50-lecia szkoły. Podczas obchodów jubileuszu absolwentka Marika Chaszczyńska była główną recytatorką a absolwentki: Paulina Wysocka i Martyna Dobosz wraz z naszymi uczennicami zaprezentowały piękny taniec.
Absolwent Karol Grela natomiast zajmował się zaproszonymi gośćmi, kierował ich do odpowiednich pomieszczeń, znajdował wolne miejsca siedzące, udzielał informacji itp.
Ponadto absolwentka Iga Darocha w ramach obchodów akcji szkolnej „Mam talent” zorganizowała dla uczniów naszej szkoły pokazy tańca „Zumba”.
Niejednokrotnie też prezentowane były prace plastyczne absolwentów na szkolnych wystawach. Spośród absolwentów szkoła może pochwalić się osobami, które odniosły sukcesy na rynku pracy. Są to miedzy innymi lekarz p. Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta, p. Ewa Dworzańska – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 25. Absolwentka p. Anna Michalska jest obecnie nauczycielką j. angielskiego w naszej szkole.
Jacek Boratyński i Anna Andrzejewska odnieśli liczne sukcesy wokalne.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie od wielu lat stwarza także warunki rozwoju i promocji uczniom uzdolnionym plastycznie. Zainteresowanie sztuką, poznawanie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie umiejętności plastycznych realizowane są nie tylko na lekcjach plastyki, ale także w różnego rodzaju działaniach wykraczających poza wymagania programowe tj.: plenery, warsztaty twórcze, projekty interdyscyplinarne, wycieczki edukacyjne, lekcje w muzeum i galerii. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych, zdobywają nagrody i wyróżnienia a ich prace są eksponowane w prestiżowych galeriach. Rozbudzone zainteresowania często rozwijają również po opuszczeniu naszej szkoły, wybierając szkołę średnią, czy kierunki studiów związane z plastyką. W życiu zawodowym przejawiają dużą kreatywność. Do ich grona zaliczyć należy: Ewelinę (Rogala) Czyż, Agnieszkę Osowską, Agnieszkę Rygał Gajewską i Michała Domańskiego. Szkoła może się też pochwalić wieloma osiągnięciami absolwentów na niwie sportowej. Wielu absolwentów szkoły jak: Janusz Sośniak, Michał Cieśla, Michał Orlikowski, Dawid Sztajner, Nikodem Kowalski do dzisiaj aktywnie trenuje koszykówkę reprezentując różne kluby min. AZS Politechnikę Częstochowa.
Nasz uzdolniony absolwent Michał Mokrzycki (nagradzany wielokrotnie w różnorodnych konkursach) uzyskał w 2011 roku stypendium do Szkół Zjednoczonego Świata. Przez 2 lata odbywał nauki w Li Po Chun United Word Collage w Hongkongu godnie reprezentując swoją ojczyznę. Absolwentka SP1 Martyna Szleper, obecnie studentka II roku Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej brała udział w projekcie architektoniczno-budowlanym wykonania inwentaryzacji obiektu naszej szkoły. W ramach współpracy SP1 z Kołem Naukowym PZITB przy Katedrze Konstrukcji Budowli i Inżynierii Wydziału Budownictwa P.Cz., pod kierunkiem opiekuna dr inż. Romana Gąćkowskiego była zaangażowana (przez okres 6 miesięcy) w pracach zespołu studentów dotyczących modernizacji boiska sportowego oraz nowego projektu budowy sali widowiskowej dla naszej szkoły.

Należy też stwierdzić, że placówka nasza szczyci się dobrą opinią wśród absolwentów, często zapisują oni swoje dzieci do naszej szkoły, pomimo, że niejednokrotnie nie mieszkają już w rejonie szkoły. Wierzymy, że wybrane przez nas imię szkoły dobitnie świadczy o tym, że nasza szkoła promuje wartość edukacji a także prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach.