Doradztwo zawodowe

Uwaga ósmoklasiści!!!

W dniu 26 marca 2019 r. w godzinach 16.30 – 18.30 uruchomiony zostanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie, mieszczącej się przy ul. Zamenhofa 23

 V. Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnychdla uczniów i rodziców.

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi wyboru zawodów:
zawody w szkole branżowej oraz zawody w technikum - menu.

Uczniowie klasy 8 b  w składzie: Milena Majchrzyk, Natalia Radłowska, Bartosz Kotarski uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalistów ,,Gra(Sz) O Tron !”, gdzie po  zaciętych bojach zajęli III miejsce. Gratulujemy!!!

OGŁOSZENIE 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizują w dniach 13 - 14  kwietnia 2018r. II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego.
 
Włączając się w przedsięwzięcie, Wojewódzki Urząd Pracy  w Katowicach Filia w Częstochowie we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie, Powiatowym Urzędem Pracy  w Częstochowie oraz Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na bezpłatne konsultacje w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej przez młodzież.
 
Dyżury konsultantów – doradców zawodowych i pośredników pracy odbędą  w dniu  14 kwietnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w budynku przy Al. Niepodległości 20/22  w Częstochowie.

Plakat promujący wydarzenie - załączniki w dole strony
Prosimy zapoznać się z treścią załączników dotyczących organizacji II Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.

WEWNĘTRZNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ZDOBYWCÓW PRZESTWORZY W CZĘSTOCHOWIE

 

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnętrzny System Doradztwa Zawodowego jest systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe to okres przypadający na lata gimnazjum, jednak kończąc szkołę podstawową warto pomyśleć o swojej przyszłości.
Koniec szkoły podstawowej to trudna faza przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość. Szkoła jest placówką, która przygotowuje młodzież do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych i samodzielnych decyzji, w umiejętność uczenia się przez całe życie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Absolwent szkoły podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół gimnazjalnych, świat zawodów,  a przede wszystkim samego siebie. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy.
Temu właśnie ma służyć WSDZ realizowany w Szkole Podstawowej nr 1  w Częstochowie.
 Program został opracowany przez doradcę zawodowego i obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Adresatami są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1
im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie - założenia szczegółowe programu (Załącznik)

Działania szkoły  w zakresie doradztwa zawodowego:

W dniu 05.12.2017 r. uczniowie klasy 6a Miklosz Małecki, Kuba Siubdzia uczestniczyli w warsztatach dekorowania pierników, które przeprowadziła Pani Anna Wosik z Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w ramach II Powiatowego Konkursu Integracyjnego „Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód?”
 

Lekcje w klasie 3b w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone z inicjatywy rodziców
 

Spotkanie z maklerem - zajęcia prowadzone przez Panią Grażynę Rańś, która jest pracownikiem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Częstochowie. Jest zaangażowanym rodzicem w pracę szkoły z klasy 5d. Zajęcia były bardzo ciekawe dla uczniów.