Działania o charakterze patriotycznym

KONFERENCJA NAUKOWA „Częstochowa a Józef Piłsudski”

12 grudnia 2017 r. w auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” odbyła się konferencja historyczna „Częstochowa a Józef Piłsudski” w ramach projektu historycznego „Częstochowa o wolność i niezawisłość”, której współorganizatorem była nasza szkoła.

Częstochowscy uczniowie mogli zapoznać się z wkładem mieszkańców naszego miasta w dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas konferencji dr Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, wygłosił referat: „Religijność w życiu Józefa Piłsudskiego”.
Tematem referatu dr Mariusza Kolmasiaka były „Wizyty Józefa Piłsudskiego w Częstochowie”. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - Rafał Piotrowski - przedstawił założenia projektu edukacyjno-historycznego, w którym udział bierze Urząd Miasta Częstochowy, kilkanaście szkół z naszego miasta oraz innych instytucji.
 

Konferencję uświetnił występ chóru Szkoły Podstawowej nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy”
w Częstochowie pod opieką Pana Jana Głowackiego oraz duet uczniów z V LO im. A. Mickiewicza. Wśród prelegentów znalazł się również ze swoim komunikatem uczniowskim Marcin Basiński, uczeń I LO im. J. Słowackiego, który przedstawił biogramy i zdjęcia częstochowskich współpracowników Józefa Piłsudskiego oraz miejsca w naszym mieście związane z jego tajnymi wizytami w latach: 1902 i 1905 - 1907. W podsumowaniu, prowadzący sesję Grzegorz Basiński – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie, przedstawił biogramy dwóch częstochowian walczących
o Niepodległą – Bronisława i Mariana Federaków.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży jak i nauczycieli i stanowi ogromny wkład w poznanie historii naszego miasta. Wśród zaproszonych gości była obecna Dyrektor naszej szkoły Pani mgr Małgorzata Darocha.