Ekologia w szkole

Ekologia w szkole

W dniu 20 czerwca odbył się apel ekologiczny, na którym podsumowano całoroczną zbiórkę baterii oraz wyłoniono zwycięskie klasy, a oto wyniki:
Kategoria klas I-III
II A 1406 sztuk - I miejsce
III A 640 sztuk - II miejsce
II C 603 sztuk - III miejsce
Kategoria klas IV-VI
VI B 564 sztuk - I miejsce
Wyniki pozostałych klas: II D i III D 432 sztuk, I A 49 sztuk, II B 53 sztuk, III B 143 sztuk, III C 141 sztuk,
IV A 333 sztuk, IV B 353 sztuk, V A 120 sztuk, V B 552 sztuk, VI A 158 sztuk.
Razem zebrano 5547 sztuk baterii.
Organizatorzy zbiórki p. R. Szmajdzińska i p. E. Dróżdż serdecznie dziękują wszystkim uczniom i wychowawcom za wsparcie akcji i godną naśladowania postawę ekologiczną.

Konkurs pod hasłem  „Bioróżnorodność Częstochowy i okolic”
Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI i polegał na wykonaniu fotografii przedstawiającej świat roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia ucznia, jego różnorodność i oryginalność.
Jury w składzie p. Ewa Dróżdż, p. Małgorzata Kozieł i p. Renata Szmajdzińska przyznało następujące miejsca:
I miejsce – Zofia Matuszczak kl. V b
II miejsce – Karolina Pyrc kl. V b, Weronika Szmajdzińska kl. IV a,
III miejsce – Michał Najdek-Białas kl. VIb, Piotr Kociszewski kl. IVb, Weronika Rychter kl. Va
Wyróżnienia: Karol Szmajdziński kl. V a, Oliwia Mucha kl. V a

Wszystkim uczestnikom konkursu, organizatorzy p. R. Szmajdzińska i p. E. Dróżdż gratulują sukcesu i dziękują za udział w konkursie.

Zdjęcia z zakończenia akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2017
 

Zdjęcia z warsztatów ekologicznych zorganizowanych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne z Sobuczyny

Ogłoszenie - sukcesy uczniów

Uczennice kl. III d zdobyły dla naszej szkoły w X Regionalnym Konkursie Przyrodniczo - Plastycznym "Zwierzęta na wiejskim podwórku" organizowanym przez Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie:
I miejsce  - Maja Solak oraz wyróżnienie - Pola Lewanowicz – GRATULUJEMY!!!