Konkursy

Zapraszamy do udziału w  

XVII POWIATOWYM KONKURSIE PRZYRODNICZO-PLASTYCZNYM

„NASZA JURA - NIEZWYKŁE MIEJSCA NA JURAJSKIM SZLAKU 2021”

Regulamin konkursu:

 
Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie zapraszają do udziału w XVII edycji Powiatowego Konkursu Plastyczno-Przyrodniczego "Nasza Jura – niezwykłe miejsca na jurajskim szlaku". 
 
1. Organizatorzy:
- Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie, ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy, ul. Księżycowa 6,  42-211 Częstochowa
- Koordynatorzy: Ewa Dróżdż, Elżbieta Moskalik
 
2. Cele konkursu: 
- kształcenie umiejętności dostrzegania w najbliższym otoczeniu ciekawych, niezwykłych miejsc związanych z Jurą Krakowsko – Częstochowską, wartych zobaczenia i  zwiedzenia 
- pogłębienie wiedzy na temat roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej Jury Krakowsko – Częstochowskiej
- promowanie ochrony przyrody w regionie częstochowskim
- rozwijanie postaw proekologicznych i popularyzacja wiedzy przyrodniczej
- rozwijanie zainteresowań plastyczno – przyrodniczych
 
3. Adresaci konkursu: 
Konkurs kierowany jest do uczniów i młodzieży szkół podstawowych. 
Konkurs będzie obejmował 2 kategorie wiekowe: 
-  klasy I-III  
-  klasy IV-VIII  
 
4. Zasady uczestnictwa:
- na konkurs należy nadsyłać prace plastyczne związane z Jurą Krakowsko – Częstochowską
       o formacie A-4
- prace mają być wykonane w dowolnej płaskiej technice malarskiej (oprócz prac na szkle)
- kl. I-III  - należy dołączyć kartkę z nazwą niezwykłego miejsca przedstawionego w pracy
- kl. IV–VIII - należy dołączyć kartkę z nazwą osobliwości Jury oraz krótkim opisem uzasadniającym wybór niezwykłego miejsca.
- każdy uczestnik konkursu  może przesłać tylko jedną pracę
- z jednej szkoły można przysłać nie więcej niż 10 prac w każdej kategorii
 
5. Nadsyłanie prac:
- Każdą pracę należy trwale i czytelnie opisać w/g podanego wzoru: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, klasa, nazwa i adres szkoły, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę, adres poczty elektronicznej i telefon szkoły oraz dostarczyć wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub 2) do dnia 31 marca 2021 r. na adres:
 
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Zdobywców Przestworzy 
ul. Księżycowa 6
42-211 Częstochowa            (z dopiskiem -  „Nasza Jura”)
 
- Nadesłane i nagrodzone prace przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, nie będą zwracane i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu i czasie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki. 
 
6. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu:
 
-  Organizatorzy po decyzji Komisji Konkursowej mogą przyznać miejsca od I-III oraz wyróżnienia dla poszczególnych grup z osobna.
-  Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021 r. Informacja o terminie i miejscu rozdania nagród zostanie przekazana do szkół laureatów oraz zamieszczona na stronie internetowej: www.sp1.czest.pl  oraz  https://lopczest.wordpress.com/ 
- Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Częstochowy, Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie. 
 
7. Ochrona danych osobowych: 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych.
 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest   równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach Konkursu i wystawy pokonkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub 2) należy  
przekazać Organizatorowi. 
 
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
Administratorem danych osobowych jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy z siedzibą w Częstochowie przy ul. Księżycowej 6.
 

Karta zgłoszeniowa uczestnika znajduje się w załączniku (w dole strony)

===============================================================================

Aktualne konkursy międzyszkolne i szkolne - zobacz załączniki w dole strony!

Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza wyłonić miał szkołę, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Zadaniem tworzących koło młodych naukowców z klasy Vb jest zdobywanie wiedzy o polskich wynalazcach i ich dziełach, a także przeprowadzanie eksperymentów, które udowadniają jak bardzo atrakcyjna i pasjonująca może być nauka.
Ogólnopolski konkurs "Być jak Ignacy Łukasiewicz" zorganizowany był przez fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i skierowany do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych. Uczestniczyło w nim 159 szkół. Program „Być jak Ignacy” odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i stacji TVP ABC. Strona główna projektu https://bycjakignacy.pl/

Nad pracą zespołu czuwa p. Renata Szmajdzińska. W ramach koła odbyło się pierwsze spotkanie, które swoją obecnością zaszczyciła pani mgr inż. Monika Kozieł, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej Wydziału Infrastruktury i Środowiska.

Dzieląc się swoją wiedzą pani Kozieł pokazała uczestnikom zajęć, jak wybarwić bakterie z jogurtu, czy podejrzeć żywe i martwe komórki drożdży.
Całe zajęcia dały uczestnikom możliwość samodzielnej pracy i były niezwykle ciekawą lekcją chemii i mikroskopowania.

 

Konkurs Czysta Częstochowa 2017 zakończony!

Jak co roku wzięliśmy udział w konkursie „Czysta Częstochowa” zorganizowanym przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie.
W tym roku była to już IX edycja. Celem tego konkursu było podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży związanego z zagrożeniami, jakie niesie za sobą gospodarka niebezpiecznymi odpadami, rozwijanie fascynacji światem przyrodniczym, rozwijanie umiejętności obserwacji zagrożeń środowiska społeczno - przyrodniczego, wyrabianie nawyku ochrony środowiska.

 


W ubiegłym roku nasza szkoła otrzymała wyróżnienie i w nagrodę magnetofon. W tym roku udało nam się zebrać 262 sztuki sprzętu AGD I RTV.
Najwięcej sprzętu zebrali Jakub Chudy, Weronika Żylak, Oliwia Olczyk, Dawid Nocuń, Weronika Pyrkosz, Zuzanna Frączek.
Wszystkim uczniom, w imieniu ZIEMI serdecznie dziękujemy za udział.

Mistrzostwa Częstochowy Modeli Balonów - Jesteśmy mistrzami !
 

W dniu 23.04.2017 na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Częstochowy Modeli Balonów. W zawodach wzięły udział uczennice naszej szkoły: Marta Kozieł i Oliwia Cimek, które zdeklasowały konkurencje zajmując I miejsce.
Opiekunem zwycięskiej drużyny była p.A.Nykiś

Konkurs historyczno-muzycznyz z okazji obchodów  Święta 3 Maja

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ze względu na przerwę w nauce, obchodziliśmy w naszej szkole nieco wcześniej. Uroczystość nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych, o których ciekawie opowiadał nauczyciel Grzegorz Basiński, stała się także okazją do przypomnienia symboli narodowych oraz tradycji i ceremoniału szkoły.

Spotkanie uświetnił występ chóru szkolnego, który przy akompaniamencie pana Jana Głowackiego wykonał piękne pieśni patriotyczne.

W drugiej części obchodów Święta Konstytucji rozegrany został międzyklasowy konkurs historyczno-muzyczny, w którym zwyciężyli reprezentanci klasy 6a w składzie: Jan Świderski, Aleksandra Toborek, Pola Bik.

 

Gratulujemy.

I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny zorganizowany w ramach działań promujących treści związane z imieniem naszej szkoły. „Nie tylko Dedal i Ikar… Zdobywamy przestworza”.

Temat tegorocznej edycji „Realizujemy marzenie Ikara”

Konkurs objęty został honorowym patronatem Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Aeroklubu Polskiego. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych noszących imię związane z lotnictwem.

 

Celem konkursu jest popularyzacja lotnictwa, jak również upowszechnianie wiedzy z dziedziny kultury i historii podboju przestworzy z uwzględnieniem wizji futurystycznych związanych z tematem. Odkrywanie talentów literackich i plastycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Ponadto doskonalenie umiejętności posługiwania się pięknem języka ojczystego i plastycznymi środkami dla wyrażenia myśli i uczuć. Pragniemy też popularyzować dziecięcą twórczość literacką i plastyczną, jak również otwierać na świat młodych twórców, rozbudzać ich marzenia, aktywność, innowacyjność i nowoczesność.

W naszej opinii konkurs daje możliwość szerokiej i twórczej interpretacji. Skłania do myślenia optymistycznego, dodaje uczniom poczucia pewności, wiary w siebie i możliwości osiągania niedoścignionego. Wzorce osobowe wybitnych naukowców i symbole kultury, począwszy od mitologicznego Ikara przez Leonardo da Vinci, braci Wright, do współczesnych kosmonautów, pilotów, sportowców lotniczych, konstruktorów, pasjonatów lotnictwa, uważamy za niezwykle porywające i rozbudzające wyobraźnię.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 23 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie. Komisja Konkursu Literackiego w składzie: Dorota Holajda - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Agnieszka Frejlich - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Bogusława Grzywińska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 30 prac z 5 szkół podstawowych, w tym 2 prace nie spełniły warunków regulaminowych. Ocenie poddano 29 prac. Przyznano I, II i dwie III nagrody oraz cztery wyróżnienia.
Z uwagi na szczególne walory poetyckie, adekwatne dla grupy wiekowej uczestników konkursu, komisja postanowiła wyróżnić także prace z drobnymi usterkami językowymi.
Komisja Konkursu Plastycznego w składzie: Maria Drzewiecka - Akademia Jana Długosza w Częstochowie Barbara Szyc - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Małgorzata Sętowska - artysta - plastyk stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 192 prace z 14 szkół podstawowych, w tym 92 prace w kategorii klas I-III i 100 prac w kategorii klas IV-VI, z których w pierwszej grupie wiekowej 9 prac nie spełniło warunków regulaminowych, w grupie drugiej 7 prac. Ocenie poddano 176 prac i wyłoniono laureatów. W I grupie wiekowej (klasy I-III) przyznano I, II i III nagrodę oraz sześć wyróżnień. W II grupie wiekowej (klasy IV-VI) przyznano I, II i III nagrodę oraz siedem wyróżnień.
   ZAŁĄCZNIKI WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH;