Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

Zaświadczenie Pani Anny Stępień o ukończonym kursie szkoleniowym Rugby Tag.
Zdobyta podczas kursu wiedza zostanie wykorzystana podczas zajęć tzw. alternatywnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego.