Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Akcje szkolne związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do wzięcia udziału w biciu rekordu: „Największa liczba osób malująca farbami jednocześnie”.
21 września uczniowie naszej szkoły udali się na Plac Biegańskiego, by uczestniczyć w akcji malowania godła Polski. W ciągu pół godziny należało namalować na czerwonym brystolu białego orła. Do pobicia rekordu potrzeba było minimum 100 osób – w akcji uczestniczyło około 200 uczniów.
Całe wydarzenie było nagrywane przez dron, z którego materiały miały zostać wysłane do polskiego przedstawiciela Księgi Rekordów Guinnessa.

 „Częstochowa w godle zaklęta”, to hasło zabawy mającej na celu przybliżyć uczniom szkół podstawowych miejsc w Częstochowie związanych z rokiem 1918 oraz odzyskaniem niepodległości.
18 października odbyła się terenowa gra historyczna. Jedyneczkę reprezentowały uczennice klasy V a, które były zachwycone formą zabawy. Wykorzystanie alfabetu Morsa czy podstaw szyfrowania dało im dużo satysfakcji.

Na zakończenie przedstawiciele drużyn ułożyli na placu Biegańskiego ogromne godło Polski. Tablice z godłem stanowią obecnie element wystawy prezentującej częstochowskich bohaterów walczących o niepodległość Ojczyzny.

4 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z Dyrekcją, nauczycielami i rodzicami wzięli udział w Jasnogórskich Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod narodowym patronatem prezydenta RP, które stanowiły podsumowanie projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, realizowanego przez: Jasną Górę, Kuratorium Oświaty w Katowicach delegaturę w Częstochowie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe szkół. Następnie na Placu Biegańskiego zgromadzeni reprezentanci szkół rozpoczęli patriotyczny korowód i krokiem poloneza kierowali się na Błonie Jasnogórskie.

W pochodzie szło siedem uczennic klas VIIa i Va, które miały na głowie własnoręcznie wykonane czapki maciejówki. Pochód zakończył się piknikiem patriotycznym, podczas którego dzieci i młodzież mogły obejrzeć: rekonstrukcję wydarzeń z 4.11.1918 r., uroczyste wywieszenie 100-metrowej flagi na wieży jasnogórskiej, koncert patriotycznych pieśni przy „Ogniu Wolności” oraz pokaz sprzętu wojskowego i strażackiego.

W naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs o Józefie Piłsudskim pod honorowym patronatem Związku Piłsudczyków oddział w Częstochowie. Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: literacko-historycznej, plastycznej. Napłynęło 23 prace literackie i 21 plastycznych. Warto wspomnieć, że pierwsze miejsce w kategorii literackiej uzyskał uczeń naszej szkoły – Piotr Możdżeń (8a). Gratulujemy!

Uczniowie mieli okazję brać udział w wycieczkach o tematyce historycznej: pierwsza - rowerowa pod hasłem „Śladami Józefa Piłsudskiego”, druga – piesza – członków koła historycznego „Śladami odzyskania niepodległości w Częstochowie”. Uczeń klasy VIII, Igor Mesjasz wystąpił z odczytem pt. „Józef Bohdan Ferencowicz” podczas sesji w Urzędzie Miasta Częstochowy, będącej podsumowaniem projektu historycznego „Częstochowa w drodze do Niepodległości”.

W szkole zostały przeprowadzone konkursy: na stworzenie wiersza o tematyce patriotycznej „Moja Polska” – organizatorem była biblioteka szkolna; plakat „O Tych, którzy walczyli o Niepodległą”– organizatorem był Samorząd Uczniowski, oraz projekt matematyczny „100 na 100”, czyli 100 zadań na 100 lecie Niepodległej.

09. 11.18 r. dokładnie o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję śpiewania czterech zwrotek hymnu polskiego. Zgromadzeni na sali gimnastycznej w odświętnych strojach, z narodowymi symbolami, w wielkiej powadze i z zaangażowaniem odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Ostatnim akcentem szeregu działań patriotycznych w jakie zaangażowani byli uczniowie naszej szkoły była niezwykle podniosła i uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. 4c i 5b.
Zapraszamy do galerii zdjęć

Przypomniane zostały najważniejsze momenty naszych dziejowych zmagań o wolność. Młodzi aktorzy świetnie wcielili się w role żołnierzy i legionistów przypominając o zasługach naszych przodków. Najbardziej sugestywnym był obraz uwięzionego, a następnie oswobodzonego orła, który wzbudził powszechne wzruszenie. Piękna, nastrojowa muzyka zarówno współczesna jak i tradycyjnie patriotyczna w połączeniu z fantastycznym układem tanecznym z szarfami w barwach narodowych wywarły na wszystkich ogromne wrażenie.
p class="rtecenter">

Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody w Powiatowym Konkursie o Józefie Piłsudskim oraz w Szkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym „Moja Polska”.

W salach lekcyjnych klas młodszych można podziwiać piękne wystawki i plakaty związane tematycznie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Samorząd szkolny przeprowadził konkurs na najciekawszy kącik tematyczny. Oto wyniki: I miejsce klasy 2a i 2b, II miejsce 1a, III miejsce przypadło klasie Ic. Gratulujemy!