Rok Szkoły w Ruchu

Akcja Rok Szkoły w Ruchu 2013/2014

Nasza szkoła zgłosiła się do ogólnopolskiej akcji, aby aktywnie wpisać się w trwający „Rok Szkoły w Ruchu". Ogłosił go Minister Edukacji Narodowej, który do współpracy zaprosił instytucje rządowe, środowiska sportowe, naukowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie działania „Roku Szkoły w Ruchu" promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.
Jedną z propozycji jest akcja „Ćwiczyć każdy może", zachęcająca szkoły i przedszkola do aktywnego wypełniania czasu uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych.
Mamy swoje pomysły i przykłady dobrej praktyki na zabawy w ruchu.
Nasze obszary działań:
1. Lekcje wychowania fizycznego
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
3. Zajęcia niezorganizowane
4. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej akcji:
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl