Świetlica

Imprezy i wydarzenia świetlicowe

Przedstawienie teatralne pt. "Shoemaker and Elves" w języku angielskim

O naszej świetlicy szkolnej

W świetlicy pozostają uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę w godz. od 7:00 do godz. 17:00. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszeniową.
.
Na lekcje lub zajęcia pozalekcyjne dzieci ze świetlicy wychodzą pod opieką nauczyciela, a po skończonych zajęciach wracają z nauczycielem na świetlicę.
Po przybyciu dziecka na świetlicę zapisywana jest jego obecność i sprawdzana co godzinę.

 

Przebywając w świetlicy dzieci mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych gier i zabawek edukacyjnych. Mogą skorzystać z sali gimnastycznej, boiska, placu zabaw oraz pracowni komputerowej.

 

Pod opieką nauczyciela dzieci odrabiają pracę domową, mogą również rozwijać swoje zainteresowania zwłaszcza plastyczne.
Z wytworzonych przez dzieci prac powstają wystawy, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i społeczności szkolnej.

 

Tradycją świetlicy są przedstawienia przygotowywane przez wychowanków dla ich rodziców i najbliższych, co przyczynia się do integracji środowiska lokalnego.
Bogata oferta świetlicy i zaangażowanie wychowawców sprawiają, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach i lubią przebywać w świetlicy.

 

 


W stołówce szkolnej dzieci spożywają śniadania oraz obiady, piją mleko i herbatę. Korzystanie ze stołówki odbywa się pod opieką nauczycieli. Realizowane są programy z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej: Szklanka mleka w szkole, Owoce w szkole. Uczniowie otrzymują mleko w kartonikach:  białe bezpłatnie oraz smakowe. Z programu Owoce w szkole korzystają uczniowie klas I-III. Otrzymują 3 lub 2 razy w tygodniu bezpłatne porcje warzyw i owoców lub soków owocowo-warzywnych.