Zajęcia pozalekcyjne

KOŁO HISTORYCZNE

Rajd rowerowy
W środę 30 maja 2018 r. odbył się Rajd rowerowy „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie”. Wśród 200 uczestników rajdu byli też członkowie naszej szkoły, których udział w rajdzie  zorganizowali opiekunowie Szkolnego Koła Turystyki Rowerowej „Częstochowscy Towarzysze XXI” – Anna Stępień i Grzegorz Basiński.

Uroczystości patriotyczne z udziałem naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 27 września 2017 r. w Sali Reprezentacyjnej Ratusza przy Placu im. W. Biegańskiego, odbyła się sesja historyczna „Hej chłopcy, bagnet na broń”, związana z obchodami Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

Organizatorami sesji byli:
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Częstochowie
- Muzeum Częstochowskie.

W uroczystości wzięli udział:
dr Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa
delegacje częstochowskich szkół wraz z ich dyrektorami.

Referaty o historii i tradycji Armii Krajowej przedstawili prelegenci:

 - prof. dr hab. Robert Majzner – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - „Od Służby Zwycięstwu Polski do Armii Krajowej. Geneza utworzenia Sił Zbrojnych w Kraju”. Profesor w sposób niezwykle interesujący przedstawił zebranym kulisy powstania Służby Zwycięstwu Polski, jej przekształcenie w Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie w Armię Krajową. Całość była ilustrowana prezentacją zdjęć archiwalnych rozkazów kolejnych Komendantów Głównych wraz z ich podobiznami.

-prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - „Dziedzictwo Polskiego Państwa Podziemnego wczoraj i dziś”. To wystąpienie ukazało ciągłość polskiej myśli niepodległościowej od powstań narodowych XIX wieku po żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz przekaz ich tradycji aż do naszych czasów.

-Grzegorz Basiński – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa -„Częstochowskie życiorysy żołnierzy Armii Krajowej”. Autor wystąpienia przedstawił życiorysy trzech wybranych żołnierzy Armii Krajowej w Częstochowie: Jerzego Cecoty, Mariana Federaka i Aleksandra Bernadzikowskiego, wraz z zaprezentowaniem ich zdjęć.

W przerwach między wystąpieniami prelegentów wiązankę pieśni patriotycznych wykonał chór Szkoły Podstawowej nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy” w Częstochowie pod opieką Pana Jana Głowackiego. Na sali, wśród naszych uczniów, była też Pani Dyrektor Małgorzata Darocha.
Całość uroczystości poprowadził i przebieg sesji podsumował Grzegorz Basiński – nauczyciel historii w naszej szkole.

22 listopada 2017 r. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy” w Częstochowie uczestniczył w miejskich obchodach 99 rocznicy zwycięskiego zakończenia obrony Lwowa w 1918 r. Uroczystości miały miejsce na Placu Orląt Lwowskich. Opiekunem pocztu sztandarowego był Grzegorz Basiński – nauczyciel historii.


  

W piątek, 24 listopada 2017 r. grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy” uczestniczyła w rajdzie „Śladami Marszałka Piłsudskiego po Częstochowie”.
Nasi uczniowie, oprowadzani przez częstochowskich historyków: dr Juliusza Sętowskiego, Marka Fiszera i Grzegorza Basińskiego, mogli poznać miejsca związane z tajnymi wizytami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie w latach rewolucji 1905 – 1907. Zwiedzono bardzo interesującą wystawę autorstwa dr Mariusza Kolmasiaka, poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, zaprezentowaną w Ratuszu. Poznano dzieje powstania obu częstochowskich pomników Marszałka Józefa Piłsudskiego – tego odsłoniętego przy ul. G. Narutowicza (obecnie ul. Krakowska) w 1937 r. i odsłoniętego w 1997 r. obecnego pomnika na Placu im. W. Biegańskiego.
Szczególnym wydarzeniem była możliwość zobaczenia w Sali Rycerskiej Zakonu O.O. Paulinów, oryginalnego autografu Józefa Piłsudskiego, który złożył Marszałek na Jasnej Górze w 1921 r.