Jubileusz 50 -lecia szkoły i nadanie imienia Zdobywców Przestworzy