Grono pedagogiczne

Lista nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
 

 1. Basiński Grzegorz - nauczyciel historii
 2. Czerwień Lidia - nauczyciel religii, logopeda
 3. Darocha Małgorzata - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Dąbek Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Dragańska Zuzanna - nauczyciel wspierający w edukacji wczesnoszkolnej
 6. Dróżdż Ewa - nauczyciel przyrody i terapii pedagogicznej
 7. Dudek Wojciech - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 8. Dureczek Kinga - nauczyciel j. angielskiego
 9. Frankowicz-Ciura Karolina - wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel j. angielskiego
 10. Gąćkowska Małgorzata - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych
 11. Głowacki Jan - nauczyciel muzyki
 12. Grabara Elżbieta - nauczyciel matematyki
 13. Grzywińska Bogusława - bibliotekarz, logopeda
 14. Irzykowska Katarzyna - nauczyciel j. polskiego
 15. Kacperczyk Maria- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 16. Kałafut Eliza - nauczyciel plastyki
 17. Karoń Renata - nauczyciel j. polskiego
 18. Kić Magdalena - nauczyciel j. niemieckiego
 19. Koj Alicja - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 20. Krawczyk Sylwia - nauczyciel chemii
 21. Kuśnierczyk Katarzyna - pedagog szkolny
 22. Lecińska Agnieszka - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 23. Leszczyłowska Donata - nauczyciel wych. do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa
 24. Limbach Iwona - nauczyciel wychowania fizycznego
 25. Łukasik Olga - nauczyciel historii
 26. Majchrzak Anna - nauczyciel matematyki
 27. Malec Paweł - zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 28. Mączka Tomasz - nauczyciel geografii
 29. Michalska Anna - nauczyciel j. angielskiego
 30. Michoń Justyna - nauczyciel wychowania fizycznego i tańca
 31. Moskalik Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 32. Możdżeń Aleksandra - nauczyciel języka polskiego
 33. Nykiś Aleksandra - nauczyciel  techniki i zajęć technicznych
 34. Pałęga Iwona - nauczyciel języka polskiego
 35. Pięta Katarzyna - nauczyciel wspierający,
 36. Raźniak Aleksandra - nauczyciel j. angielskiego
 37. Rogala Jadwiga - wychowawca świetlicy szkolnej
 38. Sobieraj Kamila - nauczyciel oddziału przedszkolnego
 39. Sroka Joanna - nauczyciel wspierający
 40. Stępień Anna - nauczyciel wychowania fizycznego
 41. Szczekocka Anna - nauczyciel biologii
 42. Szopa-Szeląg Joanna - nauczyciel j. niemieckiego i zajęć świetlicowych
 43. Ks. Śleziak Stanisław - nauczyciel religii
 44. Walczak Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki
 45. Wieczorek Agnieszka - nauczyciel fizyki
 46. Wieczorkiewicz Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 47. Zarychta Marta - nauczyciel matematyki

 
Pracownicy administracji:
  1. Młodkowska Anna - sekretariat szkolny