Historia

KALENDARIUM

1956– rozpoczęcie budowy szkoły
1962 – uroczyste otwarcie szkoły, naukę rozpoczęło 973 uczniów
lata 70 –te – intensywny rozwój sportu, harcerstwa, PCK, spółdzielczości uczniowskiej
1991– udział szkoły w Światowym Dniu Młodzieży
1991 – otwarcie kortu tenisowego
1993 – powstanie Dziecięcego Zespołu Piosenki i Tańca Jedynka
1994– powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia

Dyrektorzy szkoły
1962 – 1974– mgr Witold Wudkiewicz
1974 – 1975– mgr Jerzy Biczak
1975 – 1985– mgr Genowefa Płucienniczak
1985  – 2005–  mgr Janina Jastrzębska
od 2006 - mgr Małgorzata Darocha 

 Najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka wiążą się z pobytem w szkole. Dlatego nie można pozostać obojętnym na fakt, jaka to szkoła, bo przecież w szkole uczeń dorasta, zdobywa wiedzę i rozwija swoje zainteresowania. Szkoła Podstawowa Nr 1 od początku należycie spełniała swoje zadania i dlatego zapisała się chlubną kartą w pamięci wielu absolwentów. 
Budowa „Jedynki” trwała 3 lata. Po jej zakończeniu 3 września 1962 roku zadźwięczał pierwszy dzwonek. Naukę rozpoczęło tu 973 uczniów. Pierwszym kierownikiem placówki został pan Witold Wudkiewicz.

Z dniem 5 września 1962 roku, w myśl zarządzenia Inspektora Oświaty w Częstochowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 została szkołą ćwiczeń dla Studium Nauczycielskiego w naszym mieście. Grono Pedagogiczne liczyło wówczas 26 osób i miało niełatwe zadanie do spełnienia, gdyż dzieci przyszły z różnych szkół częstochowskich, z rozmaitymi nawykami i zwyczajami życia szkolnego.

 Mijają kolejne lata. Pierwsze oceny szkoły są bardzo wysokie. Dowodem tego były liczne nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora i Inspektora. Ponadto wielu nauczycieli otrzymało Złote Krzyże Zasługi, a pan Wudkiewicz odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Po jego przejściu na emeryturę, dyrektorem szkoły – na jeden rok – zostaje z dniem 01 września 1974 roku pan mgr Jerzy Biczak. Z jego inicjatywy, powstają klasopracownie, następuje rozwój harcerstwa.

We wrześniu 1975 roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 obejmuje pani mgr Genowefa Płucienniczak. Sukcesy i wyróżnienia nie omijają „Jedynki”. Nasi uczniowie stają się laureatami w konkursach przedmiotowych, osiągają sukcesy sportowe, wzorowo działają organizacje szkolne. Tradycje sportu datują się od początku istnienia naszej szkoły i stoją na bardzo wysokim poziomie. Duże zasługi w tej dziedzinie położył pan mgr Ignacy Binert, społecznik, który wielkim zaangażowaniem, mrówczą pracą prowadził młodzież po zwycięstwo, głównie w koszykówce i tenisie stołowym. Kolega Binert dużo uwagi poświęcił rozbudowie bazy dla potrzeb kultury fizycznej. W latach siedemdziesiątych był budowniczym boisk szkolnych.
Mówiąc o tamtych latach nie można pominąć działalności Związku Harcerstwa Polskiego. Jego potężny rozwój datuje się od 1975 roku, kiedy to komendantem szczepu zostaje pani Teresa Chudzik. Pod jej kierownictwem powstały drużyny zuchowe i harcerskie. Przodującą organizacją był również Polski Czerwony Krzyż. Tytuł najlepszej zdobyła także Szkolna Spółdzielnia Uczniowska pod kierunkiem pani Zenony Nosol. Szkoła nasza w następnych latach pnie się coraz wyżej. Pani dyrektor zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nadchodzi 1985 rok. Po przejściu pani Genowefy Płucienniczak na emeryturę następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Cieszymy się bardzo, gdyż nowym dyrektorem zostaje nasza serdeczna koleżanka pani mgr Janina Jastrzębska. Radość jest tym większa, że znamy ją od wielu lat. Jest to osoba bardzo pracowita i obowiązkowa, pełna energii i radości życia. Wymienione cechy idą w parze z wielką troską o dzieci i młodzież. Nie tylko szkoła, ale i środowisko obdarzyło naszą panią dyrektor wielkim zaufaniem. Otóż w latach 1990-94 pani Janina Jastrzębska była radną gminy Częstochowa. Pracowała w Komisji Oświaty i w Komisji Sportu, czyli komisjach najbardziej związanych ze szkołą. „Jedynka” za czasów dyrektor Janiny Jastrzębskiej to nowa szkoła, będąca wyzwoleniem wielu sił twórczych, tętniąca pełnią życia, ciesząca się dobrą opinią w środowisku.
Wielkim przeżyciem dla całej społeczności szkolnej był udział w VI Światowym Dniu Młodzieży. W związku z tym od 12 września 1991 roku gościliśmy w szkole grupę 600 Włochów z Mediolanu, którzy przybyli do Częstochowy na spotkanie z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II.

Rok szkolny 1988/89 to początek budowy kortu tenisowego. Inicjatorką pomysłu była pani dyrektor Janina Jastrzębska . prace trwały trzy lata. W powstanie tego obiektu szczególnie mocno byli zaangażowani nauczyciele wychowania fizycznego z panem Ignacym Binertem na czele.
I tak 20 września 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie kortu, który służy dzieciom do dziś. Za szczególne zasługi w realizacji szkolnych obiektów sportowych Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał pani dyrektor Jastrzebskiej dyplom uznania w ramach IX Edycji Konkursu „Zrobimy to sami”. Nie jest tajemnicą, że na sportowy model „Jedynki” miała wpływ pani dyrektor Jastrzębska. To właśnie dzięki jej pomysłowi w 1985 roku wprowadzono w szkole rozszerzone zajęcia wychowania fizycznego, by ponieść ogólną sprawność uczniów. Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Rezultaty w sportowej rywalizacji były i są po prostu znakomite. Rokrocznie, od wielu lat, nasi uczniowie zajmują pierwsze miejsca w mieście, województwie, Polsce – w rozgrywkach w piłce koszykowej.
Na przestrzeni minionych lat osiągnięć było tak dużo, że nie sposób ich wymienić. Podziału osiągnięć trzeba dokonać między chłopców i dziewczęta. Nad tymi pierwszymi opiekę sprawuje mgr Paweł Malec, niestrudzony animator życia sportowego w szkole i środowisku, legitymujący się spektakularnymi sukcesami, że wymienimy te najważniejsze:
 

 • dwudziestokrotne złote medale podczas Mistrzostw Województwa, Miasta oraz w turniejach Ogólnopolskich i Międzynarodowych,
 • dwudziestokrotne tytuły wicemistrzów,
 • sześciokrotne trzecie miejsca

Dziewczęta są przygotowane do rozgrywek przez mgr Annę Stępień i osiągają równie znaczące sukcesy. Ich najważniejszymi osiągnięciami sportowymi są:
 

 • VII miejsce W Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych,
 • 26 zdobywały złote medale w województwie oraz mieście, Polsce i na arenie międzynarodowej,
 • 11 razy zdobyły tytuły wicemistrzyń,
 • 6 razy zdobyły brązowe medale za III miejsca

Duże zaangażowanie nauczycieli, rodziców i uczniów zainteresowanych sportem zaowocowało powstaniem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia”, działającego od 1996 roku, w czterech sekcjach: piłki koszykowej, nożnej, tenisa ziemnego i aerobiku. Szkoła przy zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” jest inicjatorem i organizatorem turniejów międzynarodowych w piłce koszykowej. Gościliśmy w murach szkoły młodych sportowców z Niemiec, Słowacji, Litwy. Tradycją „Jedynki” stały się festyny sportowe oraz zimowe i letnie obozy dla uczniów, propagujące czynny wypoczynek w czasie ferii i wakacji.
Szkoła Podstawowa nie samym sportem żyje. W dziedzinach plastyki i muzyki szkoła może również poszczycić się wybitnymi osiągnięciami. Od wielu lat uczniowie pod opieką pani mgr Małgorzaty Domańskiej, nauczycielki plastyki, zdobywają nagrody w licznych konkursach plastycznych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, miejskich. Dla przykładu w jednym tylko roku szkolnym 2001/02 ogólna liczba nagród to 16 i 18 wyróżnień. Prace plastyczne uczniów są prezentowane w prestiżowych galeriach, m.in. Miejskiej Galerii Sztuki, Muzeum Częstochowskim, „Gaude Mater”. Jej uczniowie biorą udział w plenerach i warsztatach twórczych. Niejednokrotnie po ukończeniu szkoły podstawowej wybierają gimnazjum, potem liceum plastyczne. To właśnie z inicjatywy pani Domańskiej powstała piękna szkolna galeria prezentująca prace uczniowskie, która przyciąga uwagę odwiedzających szkołę.
Chlubą naszej szkoły jest niezmiennie od roku 1993 Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca „Jedynka”, który od lat prowadzi od sukcesu do sukcesu pani mgr Zofia Gawryś. Zespół ten występuje na wszystkich prestiżowych uroczystościach i koncertach na terenie miasta i województwa, a kolejni soliści zdobywają trofea na ogólnopolskich festiwalach. Wśród nich na szczególne uznanie zasługują Robert Janic, Basia Rubik, Mateusz Bajor, Jacek Boratyński, Ania Andrzejewska, Nadia El Nur. Zespół posiada sekcje: wokalną, taneczną, gimnastyki artystycznej, którą prowadzi pani Anna Stępień.
Zespół „Jedynka” działa pod patronatem Stowarzyszenia Dziecięcego Zespołu Piosenki i Tańca, który opiekuje się nim, zapewnia mu promocję. Utalentowani uczniowie mogą poszczycić się tak prestiżowymi nagrodami jak; stypendium Fundacji „Talenty” dla Roberta Janica, trzema Stypendiami Prezydenta Miasta dla Roberta Janica, Zuzi Błaszczyk, Jacka Boratyńskiego czy Stypendium Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Jacka Boratyńskiego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 są zapraszani do ogólnopolskich turniejów telewizyjnych. Z powodzeniem brali udział w „Rambicie”, w programie „Baw się z nami”, czy ostatnio w „Krzyżówce trzynastolatka”. Wzięli udział w ogólnopolskim show telewizyjnym, którego finał obył się w Gdyni.
Nasze dzieci to nie tylko uczestnicy różnorodnych konkursów, ale także znakomici uczniowie. Wielu z nich może się poszczycić świadectwami z czerwonym paskiem. Wielka w tym zasługa, co należy podkreślić, wysoko wykwalifikowanej i twórczej kary nauczycielskiej wprowadzającej innowacje pedagogiczne. Należy dodać, że już 11 pedagogów zdobyło awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, co stanowi 25 % ogółu kadry w szkole.
Szkoła Podstawowa Nr 1 to prawdziwa kuźnia kadry dyrektorskiej, dla częstochowskich szkół. Wśród obecnych dyrektorów, niegdyś pracowników naszej szkoły, wybranych drogą konkursów, należy wymienić: Krystynę Panienkowską, Barbarę Rudlicką, Małgorzatę Wilczek, Krystynę Skrobek, Ewę Dworzańską. Wszystkie wymienione panie dyrektor kierują szkołami cieszącymi się dobrą opinią i uznaniem w środowisku częstochowskim.
Obok rzetelnego twórczego nauczania równorzędnym zadaniem szkoły jest działalność opiekuńczo-wychowawcza. Należy wspomnieć o najważniejszych jej aspektach, takich jak:
 

 • ścisła współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • działalność Młodzieżowej Akademii Życia,
 • rozwój edukacji ekologicznej,
 • propagowanie i organizowanie „Zielonych Szkół”,
 • współpraca z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, polegająca na prezentacji przygotowanych przez uczniów przedstawień teatralnych,
 • współpraca z przedszkolami, innymi szkołami.

W życiu każdej szkoły, tak jak w życiu każdej rodziny, bardzo ważne są tradycje. U nas należą do nich imprezy organizowane co roku. Są to m.in. Międzynarodowe Turnieje Koszykówki Dziewcząt i chłopców w hali „Polonia”, „Wielka Majówka – Bliżej Nieba” na lotnisku w Rudnikach, organizowana dla całej szkoły i rodziców, mająca na charakter pikniku rodzinnego, „Sportowy festyn rodzinny” z udziałem zaprzyjaźnionych szkół, ogólnoszkolne rajdy dla wszystkich uczniów, dwa razy do roku, jesienią i wiosną. Do tradycji należy także przygotowanie wypoczynku letniego i zimowego połączonego z nauką jazdy na nartach, łyżwach, pływaniem czy grą w tenisa.
Mówiąc o „Jedynce”, trzeba wspomnieć o jej modernizacji i przeprowadzonych remontach. Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły ma miejsce sukcesywna wymiana starych okien na nowe. Zdecydowana większość sal lekcyjnych jest odświeżona dzięki pomocy rodziców. Zwraca uwagę ich staranny, barwny wystrój, piękne ukwiecenie. Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że szkoła wzbogaciła się o nowe komputery, które znalazły miejsce w pracowni komputerowej, bibliotece, księgowości, sekretariacie. Posiadamy również internet oraz nową kserokopiarkę. Zmieniło swój wygląd wejście do szkoły, dzięki nowym nowoczesnym drzwiom. Na jednym z holów pojawiły się reprezentacyjne gabloty, które wypełniono trofeami sportowymi naszych uczniów. Wszystko to jest zasługą dyrektor Janiny Jastrzębskiej, która mimo skąpych środków finansowych realizuje z powodzeniem coraz to nowe zamierzenia, mające uczynić szkołę nowoczesną placówką na miarę czasów.
Dziś budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wydaje się mniejszy niż kiedyś, bo przez 40 lat wyrosły otaczające go piękne drzewa. Wyrosły nam i opuściły mury szkolne setki dzieci, które nie tylko nauczyły się pisać i czytać, ale również dzięki wspaniałym pedagogom stały się wartościowymi dorosłymi ludźmi. Nie znamy losów wszystkich absolwentów, ale wiemy, że niektórzy z nich są pracownikami częstochowskich uczelni i w innych miastach Polski. Jeszcze inni są wspaniałymi lekarzami, prawnikami, nauczycielami, inżynierami, dziennikarzami, zajmują znaczące stanowiska w przedsiębiorstwach.
I oto nadszedł rok szkolny 2002/03, rok jubileuszu 40-lecia szkoły. na swoje święto szkoła wypiękniała. Zaowocował trud wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów, niestrudzonej Dyrekcji, po prostu wszystkich pracowników szkoły i ludzi jej życzliwych. Czego można życzyć naszej szkole w chwili obecnej? „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Te słowa znakomitej poetki Wisławy Szymborskiej możemy odnieść do każdego z nas. My sprawdzamy się na co dzień, w ofiarnej i rzetelnej pracy z dziećmi, w ciągłym kształtowaniu młodych charakterów. Każdy nauczyciel wie, że tylko życie poświęcone innym, jest wiele warte.
Dlatego właśnie życzymy Szkole Podstawowej Nr 1, aby była jeszcze mądrzejsza mądrością nauczycieli i uczniów i żeby pozostała ciepła i radosna jak prawdziwy rodzinny dom.