Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Proszę zapoznać się z listą uczniów przyjętych do szkoły spoza jej obwodu: