Ochrona danych osobowych

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie